Martelas omvandling – jobbar mer mot slutkunder

Martela i Sverige har sytt om kostymen och riktar sig mer mot slutkunder än man tidigare har gjort.  
20170921_martela
Mikael Svensson och Jonas Källberg jobbar båda från kontoret i SML-fastigheten i Nässjö. Här etablerade man kontor vid årsskiftet.

De senaste tre åren har Martela jobbat mot en målinriktad förändring av företagsstrukturen. Man har utökat med fler tjänster och uppfört nya avdelningar för att kunna rikta sig mer mot slutkunder.
– Att börja jobba mot slutkonsument såg vi som en naturlig del i utvecklingen. Vi ville ha närmare kontakt med de som använder sig av våra produkter för att kunna fånga upp deras behov, säger Mikael Svensson, produkt- och serviceansvarig.

Jonas Källberg, försäljningschef, förklarar att man inte längre bara köper en produkt.
– Produkter går mer och mer åt att bli en tjänst. Man vill inte köpa ett bord, utan man vill veta att ens arbetsplats fungerar. Därför är det viktigt att ha en nära relation med slutkunden, säger han.

Inspiring Workshops – ny tjänst

Några av de tjänster som Martela erbjuder är layoutplanering, ekonomisk vägledning, projekthantering, möbeluthyrning, transport och montering. En nyhet i deras tjänsteportfölj är ”Inspiring Workshops”. En tjänst där man introducerar personalen för ett nytt arbetsmiljötänk och ger dem möjlighet att uppleva hur ett arbete på aktivitetsbaserade kontor ser ut i praktiken.
– Aktivitetsbaserade kontor är en trend som vi tror kommer att hålla i länge, säger Jonas Källberg.

För de som är nya med begreppet innebär aktivitetsbaserade kontor att man inte har någon fast kontorsplats. Kontoren är istället uppbyggda i olika zoner som har i uppgift att stödja olika typer av arbete.

Den moderna telefonkiosken

Förutom nya tjänster har även Martela lanserat nya produkter. Mikael Svensson berättar att de har släppt två nya mobila tysta rum som är perfekta att ha i aktivitetsbaserade kontor eller öppna kontorslandskap.
– Produkterna som vi har släppt heter Framery O och Framery Q. Det är rum som ser ut som telefonkiosker, där man kan prata utan att någon hör samtalet, säger Mikael Svensson.

Mikael berättar att de ligger i framkant när det gäller att bygga in IT-lösningar i sina produkter.
– Ett exempel på detta är våra förvaringsskåp som man kan styra med sin mobiltelefon eller passerkort istället för nycklar. Detta går under vårt koncept Dynamics Storage och är väldigt populärt då det sparar administrationstid, avslutar han.