Medieträning gav företagare insikter

Hur fungerar en nyhetsredaktion och vad ska man tänka på i mötet med en reporter? Vad svarar man på svåra frågor och hur förbereder man sig? Det fick chefer från fyra företag lära sig under torsdagen den 23 mars – och grillades av en erfaren journalist.
Flisby AB:s Kristofer Hansen grillas av journalisten Håkan Montelius.
Flisby AB:s Kristofer Hansen grillas av journalisten Håkan Montelius.

Under en heldag fick företrädare från Flisby AB, Aneby Buss, Wernamo Design och Designtak en utbildning i medierelationer av journalisten Håkan Montelius. Syftet med dagen var att göra deltagarna mer medvetna om hur media fungerar och hur man på bästa sätt interagerar med journalister.
– Jag har försökt förklara vad det innebär att jobba som journalist, hur man tänker på en nyhetsredaktion, vad man som journalist är ute efter när man tar kontakt med en företagare. Jag har gått igenom lite intervjuteknik, och har också gett lite tips på hur man bör tänka när man möter media, säger Håkan Montelius.

Under förmiddagen fick deltagarna en teoretisk genomgång kring medielogik, pressmeddelanden och tips på hur man själv ska agera – och inte agera – i en intervjusituation. Montelius använde sig av verkliga exempel för att illustrera sina poänger. Under eftermiddagen intervjuades deltagare med kritiska frågor framför filmkameran, kring ett tänkt scenario som var negativt för företagen i fråga (varsel, olyckor, arbetsmiljöproblem och liknande). Därefter gick man igenom materialet för att dra lärdomar av hur man agerar i en intervjusituation. Kristoffer Hansen på Flisby AB var en av deltagarna:
– Det har ökat både kunskapen i hur media är uppbyggd och vad som är de bästa svaren att svara en reporter. Jag tror att det är jätteviktigt, säger han.

Håkan Montelius är journalist och har arbetat bland annat som reporter, programledare och nyhetschef. Om han fick ge ett enda tips till företagare om hur man hanterar media, vad skulle det vara?
– Var inte rädd för media. Tänk dig att de är företagare också, fast att de jobbar i en annan business. Vårda dina relationer med media precis som du vårdar dina relationer med kunder, säger han.

Nässjö Näringsliv AB förmedlar och anordnar utbildningar för intressentföretag vid behov.