Mer än bara tryckare

Den största poängen med att träffa Stefan Magnusson, VD för Stemaprint i Forserum, är att han är känd som en problemlösare beträffande trycksaker. ”Det är viktigt att kunden får det man verkligen behöver”, säger han.
Stefan Magnusson, VD för Stema Print i Forserum, är en riktig tryckare som också gärna är en tyckare – allt för kundens bästa.
Stefan Magnusson, VD för Stema Print i Forserum, är en riktig tryckare som också gärna är en tyckare – allt för kundens bästa.

När man har kontakt med Stefan Magnusson på Stema Print i Forserum så kan man förvänta sig att man får goda råd på köpet. Han brukar be en kund fundera lite extra på vad han eller hon vill få ut av sitt budskap. Det kan handla om format, layout, upplaga och ett antal andra aspekter som Stefan gärna diskuterar med kunden, i akt och mening att ge bästa möjliga service.
– Jo det har faktiskt inträffat ganska ofta att kunder hört av sig i efterhand och tackat för tips som de fått. Vi kan ha skruvat lite grand på en ursprunglig idé och kunnat bidra till att slutprodukten blivit optimal.

Stefan plockar fram en liten behändig presentation i A 6-format. Beställaren var en marknadsansvarig vid ett börsnoterat stockholmsföretag. Målet var att åstadkomma en smidig produkt. Stefan gjorde provtryck. Han ordnade så att vissa sidor kunde vikas in och slutresultatet blev mycket bra.
– Faktum är att den här kunden i Stockholm höll upp presentationen inför 600 deltagare vid en stort event i Stockholm och ropade att trycksaken var gjord av Stema Print i Forserum. Det berättade den marknadsansvarige för mig och då blev jag så klart glad, berättar Stefan Magnusson.

Av naturliga skäl är den lokala och regionala marknaden stor för Stema Print och kunderna uppskattar både närheten och snabbheten. Men att därtill ungefär 30 procent av kundunderlaget finns i Stockholm. Att Stefan Magnusson kunnat slå sig in på den marknaden med tanke på konkurrensen lär inte bara bero på att han gör prisvärda produkter. Det handlar också om smidighet, snabbhet och lyhördhet.

Trycker böcker
Siffran 30 procent är aktuell i ett annat sammanhang. Det är så att 30 procent av Stema Print samlade produktion handlar om att trycka böcker. Företag, organisationer, föreningar och privatpersoner vänder sig till Stema Print, som kan producera böcker upp till A 4-format.

Det handlar om limbundna böcker. Böcker med de där riktigt tjocka pärmarna produceras däremot inte. Det blir onödigt dyrt och dessutom håller de inte så länge, menar Stefan Magnusson.

Från att inte ha tryckt böcker alls till dagens produktion har det gått några år. Men i tryckeribranschen kan ju allt hända. Stefan som varit med sedan blyteknikens dagar har upplevt en explosionsartad epok. Han stortrivs med sitt yrkesval och kanske känns det allra bäst när idéutbyte med en kund lett fram till ett resultat som blev bättre än kunden förväntat sig.
– Det är ju det jag strävar efter hela tiden, säger Stefan Magnusson.