Miljoner till utbildning i länet

Träcentrum får 2,7 miljoner av Regionförbundet i Jönköpings län för att utbilda medarbetare på 19 trärelaterade företag.

Träcentrum

Regionförbundet i Jönköpings län har beslutat att bevilja 2,7 miljoner kronor till Träcentrum för individuell kompetensutveckling till medarbetare på 19 företag i länet.
Sammanlagt omfattar projektet 400 kursdeltagare inom den trärelaterade industrin, vilka erbjuds bland annat kompetensutveckling inom områden som förbättringsledning, produktionsekonomi/ lean produktion, 3DCAD, CAD/CAM, sammanfogningsteknik, ytbehandling och kontorsadministrativa program.
– För vår del på Träcentrum innebär det att vi anställer en projektledare med god branschkännedom från midsommar som kommer att ansvara för att utbildningsbehoven tillgodoses, säger Bodil Svensson, projektkoordinator på Träcentrum.

Fem av de 19 företagen som tar del av utbildningssatsningen är lokaliserade i Nässjö kommun.