Ministern imponerad av Nässjös järnvägs-utbildningar

”Nässjö kommun ligger i framkant när det gäller utbildningssatsningar inom järnvägen” sade infrastrukturministern Tomas Eneroth och underströk vikten av dessa för att kunna möta det framtida arbetskraftsbehovet.

Kompetensförsörjning var en röd tråd under infrastrukturministerns besök i Nässjö under måndagen. Det var kommunalrådet Anci Magnusson som hade bjudit in ministern för att besöka Nässjö Lärcenters och Brinellgymnasiets järnvägsutbildningar och få information om satsningen Nordic Infracenter. Det blev en intensiv dag med rundvandringar och samtal kring branschens utmaningar och möjligheter, där både elever och lärare fick tid att ställa frågor och framföra åsikter.

Utbildningarna gav starkt intryck på ministern

Tomas Eneroth fick bland annat träffa elever från Nässjöakademins lokförarutbildning och testköra akademins tågsimulator. Torbjörn Trädgårdh, biträdande rektor för akademin, berättade att lokförarutbildningen i Nässjö är den mest sökta YH-utbildningen i Sverige. Utöver lokförare utbildar man även kvalificerade signaltekniker och projektledare inom infrastruktur.
– Vi jobbar även fram olika uppdragsutbildningar inom infrastruktursområdet, tillade Torbjörn.

Därefter bar det av mot Brinellgymnasiet, som utbildar bantekniker, signaltekniker och kontaktledningstekniker. Här fick man en rundvandring i utbildningslokalerna, som har uppbyggda ställverk och kontaktledningar för att skapa så realistiska förutsättningar som möjligt för att kunna lära sig att bland annat hantera olika situationer och fel inom järnvägsteknik. Dessutom fick man se övningsanläggningen som har ett 200 meter eget dubbelspår med kontaktledning, spårövergång och två växlar – en anläggning som är en unik i Sverige.

Tomas Eneroth blev imponerad av utbildningarna och såg att de har en betydande roll för branschen.
– Nässjö kommuns satsningar på järnvägsutbildningar är viktiga då vi står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning framöver på järnvägssidan och då behövs den här typen av initiativ. Det här kan jag ta med mig som ett bra exempel till övriga delar i landet, sade han.

”En satsning helt rätt i tiden”

Utöver järnvägsutbildningar fick även Tomas Eneroth träffa Nordic Infracenter, som är ett treårigt projekt med målet att vara ett stöd i utvecklingen av järnvägsbranschen. Hans-Inge Almgren, projektledare för Nordic Infracenter, förklarade att man vill göra detta genom att: 1) Göra konkreta insatser för att stärka små- och medelstora järnvägsrelaterade företag och utbildningsaktörer, 2) utveckla deras konkurrenskraft och 3) medverka till att marknadsföra och positionera regionen som en ledande aktör inom den nordiska järnvägsrelaterade sektorn. Tidigt in i föredraget konstaterade ministern att det var ”en satsning helt rätt i tiden”.