Näringsministern till Nässjöseminarium

Näringsminister Annie Lööf medverkar i ett stort kompetensseminarium med järnvägen i fokus. Flera ”tunga” aktörer är på plats den 14 april.

Per Olofsson och Anders Lindahl från SRFS kommenterar inför seminariet i Nässjö.

Har Sverige tillräckligt antal rätt utbildade personer på olika nivåer för att fatta bra beslut vad gäller underhåll, drift och utbyggnad av järnvägssystemet nu och i framtiden? Aktiviteterna i hela järnvägssystemet, inklusive tunnelbana och spårväg är omfattande.

Dessa högaktuella frågor presenteras och debatteras vid ett heldagsseminarium i Nässjö måndagen den 14 april med näringsminister Annie Lööf i spetsen. En rad ”tunga” aktörer medverkar. Expanderande företag inom järnvägssektorn saknar kompetenta medarbetare i en tid då stora utmaningar väntar den svenska järnvägssektorn. Många menar att en nationell samordning av kompetensfrågor, utbildning och forskning är nödvändig för att samla strategiskt inriktad järnvägskompetens. Kvalitén i det spårburna transportsystemet måste höjas.
– Vi måste sätta fokus på järnvägsutbildningen i Sverige och få in unga människor som kan hjälpa oss med de stora projekt som väntar inom järnvägssektorn. För att behålla vårt renommé som en bra järnvägsnation är satsningar helt nödvändiga, säger Per Olofsson, ordförande i SRSF och verksam inom Bombardier.

Bland flera medverkande märks Anders Strandberg, trafikverkets projektansvarige för införande av ERTMS-systemet i Sverige, VD Klas Wåhlberg, Bombardier, VD Christel Wiman, Tågoperatörerna samt Lars Redtzer, infrastrukturansvarig hos Sveriges Byggindustrier. Initiativet till seminariet kommer från Swedish Rail Skill Forum som genomför seminariet tillsammans med Nässjö Näringsliv AB och flera samarbetspartners.

> Anmäl dig och läs programmet här!