Seminarium om logistiktrender

Företag med stora varuflöden i Nässjö samlades för att diskutera hur man på ett effektivt och hållbart sätt kan transportera gods.

 

Den fjärde februari anordnade Logistic Park Nässjö seminariet ”Hur kan vi effektivt och hållbart transportera gods?” på Draka Kabel. Till seminariet hade man bjudit in företag med stora varuflöden i Nässjö med vassa föredragshållare från järnväg-, hamn- och logistikfastighetsbolag.
– Jag tycker det var ett väldigt bra seminarium där man hade fått ihop deltagare som alla var berörda av intermodala transporter. Det var kul att man hade fått ihop aktörer från sjöfart, järnväg, bil och även Jernhusen och Catena som är involverade men inte syns så mycket, säger Susanne Hertz från Internationella Handelshögskolan i Jönköping som var deltagare i seminariet.

Dagen började med en lunch och därefter fick varje föredragshållare hålla ett tal på tjugo minuter. Paul Kleiby, seminariets moderator, lyfte fram att det är viktigt att vi börjar använda oss mer av tåg vid godstransporter. Det tyckte även Sohana Josefsson från Green Cargo. Hon poängterar att multimodala transporter kommer att bli ett måste i framtiden. Både utifrån miljöperspektivet, för de kommande nya miljökraven, men även utifrån kostnadsperspektivet.

Stig Thorén, från Göteborgs Hamn, berättade att Roro-trafiken mellan Sverige och Europa har ökat. Både Stig och Hans Gutsch, från APM Terminals, bekräftade att fartygen kommer att bli större och tyngre för att transportera ännu större mängd långdistansgods. Vilket leder till utveckling av större kranar för bland annat containerhantering. Utvecklingen av terminal- och hamnverksamheten är igång och kommer att fortsätta utvecklas närmaste åren för att kunna uppfylla de nya behoven inom logistikflödena.

Andra tunga föreläsare som kom var Gustaf Hermelin från Catena, Mikael Svensson från Jernhusen, Peter Bergström från Draka Kabel, Pelle Jonsson från Samskip Van Dieren och Carl-Henrik Hägg från Hallands Hamnar. Pelle berättade att de har mellan Duisburg och Nässjö ökat sina avgångar till varje dag. De transporterar bland annat livsmedel, elektronik och basnäring som pappersmassa och stål.

Leyla Is, konceptansvarig för Logistic Park Nässjö, var mycket nöjd med seminariet.
– Företagen måste hitta mål och utvecklingar som passar det egna. Det gäller att ligga ett steg före i utvecklingen och spana in trender i horisonten och vara beredd på förändringar i vår omvärld. Här i Nässjö finns det goda möjligheter att lyckas effektivisera transporter tack vare vår närhet till järnväg-, väg- och sjövägsflödet, säger Leyla.

> Se mer från seminariet här!