Nässjö Näringslivs kundundersökning: ”Tar fasta på önskemål”

Ett antal önskemål framkom i Nässjö Näringsliv AB:s senaste kundundersökning – nu agerar man för att tillgodose behov inom bland annat marknadsföring och affärsnätverk.

kundundersökning

Nässjö Näringsliv AB har nyligen genomfört sin årliga NKI-undersökning, där 150 företag deltog. Med ett Nöjd Kund Index på 77% har bolaget ett starkt stöd bland sina intressentföretag. Bland annat ger deltagarna snittbetyget 8,5 på en 10-gradig skala gällande personligt bemötande.
– Det är en bekräftelse på att vårt samarbete med intressenterna är givande. Men vi gör kundundersökningen för att kunna bli ännu bättre på att ta fasta på företagens önskemål, att ge dem det som de efterfrågar, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

Bland annat ställdes en fråga om vilka av Nässjö Näringslivs tjänster som efterfrågas mest. På den frågan stack två områden ut lite extra: marknadsföring och affärsnätverk/träffar.
– Redan den andra juni har vi en näringslivsträff på Nybergs Bil där vi ägnar en stor del åt marknadsföring. Bland annat kommer Volvo Cars marknadsdirektör Per Carleö och talar. Under hösten nystartar vi vårt marknadsnätverk som är en enorm möjlighet för marknadschefer och marknadskoordinatorer som vill fördjupa sig i dessa frågor med hjälp av inspirerande talare och goda samtal, säger Claes Johansson.

Men det är inte endast marknadsföring på agendan. Bland svaren framkom flera olika idéer och tankar som man nu tar vara på. Bland annat kommer en del tjänster på webben att förenklas, som fastighetsregistret, där företagare själv kommer att kunna lägga upp lediga objekt. På en del områden som efterfrågas pågår redan ett intensivt arbete, som att hitta investerare och etablerare från Stockholm och Mälardalen, där samtal förs kontinuerligt. Nässjö Näringsliv arbetar även tillsammans med kommunen kring destinationsutveckling, för att göra Nässjö kommun mer attraktiv att bo, arbeta och turista i. Bland annat planeras en ny stugby i Lövhult, samtidigt som stadskärneutvecklingen fortskrider.

Rådgivning och bollplankande är alltjämt starkt efterfrågade tjänster, vilket också är något av kärnan i Nässjö Näringsliv AB:s verksamhet.
– Vi kompletterar regelbundet med nya intressanta personer i vår mentorbank, där man kan hitta skickliga och erfarna mentorer och potentiella styrelseledamöter, säger Claes Johansson.

Undersökningen utarbetades av Innovation 360 Group, som även sammanställde datan.


Undersökningen i siffror:
Net promoter score: 46*
Nöjd Kund Index: 77 %
Personligt bemötande: 8,5 (skala 1-10)

*Net promoter score är ett nyckeltal som används frekvent i kundundersökningar. Resultatet bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?” Frågan besvaras sedan på skalan 1 – 10. De som ger betyget 1-6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7-8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 1-6. Betyg 7 och 8 tas inte alls med i beräkningen. I Nässjö Näringsliv AB:s kundundersökning svarade cirka 60 procent 9 eller 10 på frågan.