SB Seating ska fördubbla marknadsandelar

SB Seating är redan störst i Europa på kontorsstolar – nu vill man fördubbla sina marknadsandelar till att omsätta 3-4 miljarder inom några år, menar representanter för ägaren Triton.
Berndt Axelsson, vd SB Seating Sverige, Thomas Hofvenstam, Nordenchef Triton, och Lars I. Røiri, Koncernchef SB Seating
Berndt Axelsson, vd SB Seating Sverige, Thomas Hofvenstam, Nordenchef Triton, och Lars I. Røiri, Koncernchef SB Seating

Förra året köptes Scandinavian Business Seating av riskkapitalbolaget Triton. Ansvarig för förvärvet var Thomas Hofvenstam, som under många år följt företaget från sin position på forna ägarföretaget Ratos. Han hade med andra ord en god uppfattning om företagets potential när beslutet fattades.
– Av Tritons 30 portföljbolag så törs jag säga SB Seating är ett av de absolut mest välskötta bolagen. Normalt sett är det så att Triton köper bolag som har en betydande förbättringspotential och där vi kan medverka till förbättringarna. I det här fallet, med SB Seating, så är det så att vi ville ha en stark plattform som vi sedan kan använda för att köpa andra bolag ute i Europa. Och gör man det, då måste man ha en stark företagsledning, man måste ha bra interna processer, som vi sedan kan exportera till de bolag vi köper, säger Hofvenstam.

Bland annat handlar det alltså om att använda Nässjöfabriken som ett framgångsexempel för de företag man förvärvar i Europa. Under året har SB Seating förvärvat holländska BMA Ergonomics. Med åtta procent av marknaden är SB Seating redan störst i Europa, men genom fler förvärv och organisk tillväxt vill man åtminstone fördubbla andelen. Eller i kronor räknat, ambitionen är att nå mellan 3 och 4 miljarder i omsättning (från dagens 1,3 miljarder).
– Nässjö blir ett väldigt viktigt center för vår utveckling framöver i och med att Nässjö ligger lokaliserat, man kan säga, mitt i Europa, logistikmässigt. Det finns också mycket kompetens i det här området runt den här typen av produktion. Det har gjort att vi har investerat ganska tungt i fabriken här, säger Lars Røiri, SB Seatings Koncernchef.

Den senaste investeringen i Nässjö låg på sex miljoner kronor. Med ett nytt materialhanteringssystem kortade man ledtiderna och frigjorde 600 kvadratmeter golvyta, vilket i sin tur skapade förutsättningar för att växa i Nässjö. Triton är ett av de ledande Nordiska Private Equity-bolagen och dessutom det största i Tyskland, vilket ger SB Seating betydande finansiella muskler. Berndt Axelsson är vd för SB Seating Sverige i Nässjö, och ser att de nya ägarna ger starka förutsättningar för framtiden.
– Det är en mycket stabil ägare med mycket resurser och kompetens, som gör att vi kan utvecklas mycket snabbare än om vi hade varit ett enskilt familjeföretag eller med mindre ägare, säger han.

Thomas Hofvenstam, Nordenchef vid Triton, blickar framåt och är inte rädd för att satsa på stora investeringar för att uppnå de högt satta målen.
– Vår ambition är att fortsätta investera i verksamheten. Det är väsentliga belopp som går in i produktutveckling varje år, vi investerar i praktiken dubbelt så mycket i produktutveckling varje år som våra konkurrenter. Det som görs här är världens bästa ergonomiska kontorsstolar, avslutar han.