Nätverk för starkare marknadsföring

Ett nytt nätverk har startats under våren, med syftet att utbyta erfarenheter och kunskap inom området marknadsföring. Pressrelationer är nästa tema på agendan.
Vad gör en nyhet till en nyhet? Vid nästa träff avhandlas temat pressrelationer när marknadsnätverket träffas på Nässjö Näringsliv AB.
Vad gör en nyhet till en nyhet? Vid nästa träff avhandlas temat pressrelationer när marknadsnätverket träffas på Nässjö Näringsliv AB.

Nässjö Näringsliv AB har initierat ett antal nätverk med olika inriktningar, bland annat Women Only, Ledarnätverket, Kontakt Nässjö med flera. Bland Nässjö Näringsliv AB:s intressentföretag har även uttryckts ett behov av ett forum för personer verksamma inom marknadsföring. Under våren har ett marknadsnätverk därför startats upp, i syfte att bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter inom marknadsföring.

Till nätverket har ett antal personer anslutit sig från företag inom flera olika sektorer: IT, logistik, juridik för att nämna några. Att marknadsföring utgör en viktig komponent i flera olika branscher framgår tydligt. En av de som är med i nätverket är Sofie Kalén, marknadskoordinator på JSC It-partner.
– Jag har valt att gå med i marknadsnätverket för att utbyta erfarenheter med andra personer i liknande roller som brinner för det viktiga marknadsarbetet. Jag tror att det finns många gemensamma utmaningar och områden där vi kan hjälpas åt. Det har hänt så otroligt mycket på området bara på några år, med nya kanaler och ett nytt tänk. Då det handlar om att skapa relationer och bygga varumärket inifrån och ut på ett ärligt, uppriktigt och förtroendeingivande sätt, säger hon.

Varje träff har olika teman. Vid förra mötet avhandlades frågan om huruvida marknadsföring är en ledningsfråga. Haidi Lindqwist vid Lindqwist Kommunikationsbyrå delade med sig av sina erfarenheter i arbetet med kunder. Nästa möte äger rum på Nässjö Näringsliv AB den 20 maj. Då kommer den erfarna journalisten Jakob Hanberger (Tv4, SVT med mera) att tala om pressrelationer ur journalistens perspektiv: vad är det egentligen som gör en nyhet till en nyhet?

Nätverket är kostnadsfritt och öppet för alla Nässjö Näringsliv AB:s intressentföretag.

>>Läs mer om marknadsnätverket