Nya namn i NNAB:s styrelse: Schelin och Arlbrandt in

Fyra nya ansikten i Nässjö Näringsliv AB:s styrelse: Anna Arlbrandt och Johan Schelin från näringslivet och Laila Nors och Alf Öhling från politiken.
Styrelsen i NNAB. Stående fr v  Anders Karlsson, /c/  Laila Nors (kd)  samt Anci Magnusson (s), samtliga kommunalråd, Costy Borg, ordförande, Berndt Axelsson, Scandinavian Business Seating,, Claes Johansson, VD, Håkan Särenborg VD Elteknik, Anna Arlbrandt, VD Byggkompaniet. Sittande fr v Johan Schelin, grundare JSC IT-partner, Anders Karlgren, kommunalråd, Tommy Broholm (s), Holger Jonasson, adjungerad. Infällda fr v Annika Löfgren, platschef JYSK, Carl-Johan Dalin, VD Draka Kabel, Kjell Karlsson, VD ER Bil, Lars Sundin, Amber Advokater samt Alf Öhling, (safe).
Styrelsen i NNAB. Stående fr v Anders Karlsson, (c) Laila Nors (kd) samt Anci Magnusson (s), samtliga kommunalråd, Costy Borg, ordförande, Berndt Axelsson, Scandinavian Business Seating, Claes Johansson, VD, Håkan Särenborg VD Elteknik, Anna Arlbrandt, VD Byggkompaniet. Sittande fr v Johan Schelin, grundare JSC IT-partner, Anders Karlgren, kommunalråd (m), Tommy Broholm (s), Holger Jonasson, adjungerad.
Infällda fr v Annika Löfgren, platschef JYSK, Carl-Johan Dalin, VD Draka Kabel, Kjell Karlsson, VD ER Bil, Lars Sundin, Amber Advokater samt Alf Öhling (safe).

Vid Nässjö Näringsliv AB:s bolagsstämma blev det ett antal förändringar i styrelsen. Nya ledamöter blev Anna Arlbrandt, VD för Byggkompaniet samt Johan Schelin, grundare och ägare av JSC IT-partner, som båda representerar näringslivet. Från den politiska kanten blev kommunalrådet Laila Nors (kd) samt Alf Öhling (safe) representanter.

Av årsberättelsen framgår att med sina 350 intressenter är Nässjö Näringsliv AB ett av de näringslivsbolag i Sverige som har mest förankring i näringslivet. Ett intensivt verksamhetsår ligger bakom där mer än 2 000 möten och 1 800 företaginsatser gjorts under året.

Under verksamhetsåret skedde sjutton företagsetableringar liksom en rad projekt.
– En stor del av arbetet sker i kontakterna med företagen där vi kan bistå inom en rad områden. Att tillsätta resurspersoner, medverka till kompetenslyft, eller bistå i marknadsförings- eller exportfrågor, utgör några exempel berättar Claes Johansson, VD vid bolaget.