Nömmebergs vårdhem utökar verksamheten

Nömmebergs vårdhem i Stensjön kommer att öppna upp sex nya vårdplatser innan sommaren. ”Det gör att vi behöver rekrytera ytterligare personal till vår verksamhet”, berättar Anders Åberg som är vd för Nömmebergs vårdhem, en del av Sydsvenska Hälsogruppen.


Catharina Carlsson, verksamhetschef och Anders Åberg, vd, är glada över att kunna utöka verksamheten på Nömmebergs vårdhem i Stensjön.

Det vackert belägna vårdhemmet vid Nömmens strand i Stensjön är familjeägt i tredje generationen och verksamheten startade redan 1966. Här tar man emot vårdtagare som inte har möjlighet att bo i ett eget boende och uppdragsgivarna är kommuner runt om i södra Sverige.

– Vi är specialiserade på de lite “svårare” patienterna som kan vara tuffa för kommunerna att placera. Det kan handla om avancerad demens eller olika typer av beteendestörningar, förklarar Catharina Carlsson, verksamhetschef på vårdhemmet. Vi har van personal och specialistkompetens kring människor med de här typerna av beteendeproblem, fortsätter hon.

På Nömmeberg kan man bo både under en kortare period som stöd eller permanent.

– Vissa kommer hit under en tid för att anhöriga ska få lite stöd och avlastning. Vi kanske kan se behandlingen med lite andra ögon och tillföra ett nytt perspektiv. Hos oss handlar det mycket om rutiner; att hitta en meningsfull vardag där man aktiverar sig och får möjlighet att göra saker man tycker om. Vissa gillar att lyssna på musik eller högläsning och andra gillar att promenera, säger Catharina Carlsson.

På Nömmebergs vårdhem finns idag cirka 60 anställda och boendet är bemannat dygnet runt. Här arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans – allt från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till lokalvårdare, vaktmästare och kökspersonal.

– När vi öppnar upp våra nya vårdplatser kommer vi att behöva ytterligare 5–6 personer, bedömer Anders Åberg, och berättar att rekryteringen redan är i full gång.

Nyckeln till en framgångsrik verksamhet i vårdbranschen är att ständigt utveckla och förbättra. Utvecklingen går snabbt framåt och såväl fortbildning av personal som teknikutveckling är viktiga faktorer att ta hänsyn till.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra detaljer i verksamheten, berättar Anders Åberg. Det är viktigt att vi inte står stilla utan att vårt arbetssätt hela tiden utvecklas. Verksamhetens natur gör dock att vi måste skynda långsamt, förklarar han vidare.