Privab köper Nässjötryckeriets lokaler – växer kraftigt

Nässjötryckeriets forna lokaler byter idag ägare till Privab Nässjö. ”Det är en investering för framtiden”, säger vd Tomas Appelberg. 

Idag tar Privab Nässjö över fastigheten på Tryckerigatan 1, mest känd som Nässjötryckeriets forna lokaler. De 15 000 kvadratmeterna innefattar såväl kontor som lagerytor.

– Vi har haft en organisk tillväxt på närmare 100 miljoner på fyra år, vilket motsvarar drygt 30 procent. Det innebär att vi i år har lagt en budget på 380 miljoner kronor i omsättning, och det är inte omöjligt att vi spränger fyrahundramiljonersgränsen. Det gör att vårt nuvarande lager under vissa perioder är ganska tajt, säger vd Tomas Appelberg.

Lokaler att växa i

De nya lokalerna är cirka tre gånger större än Privabs befintliga fastighet, så man har något att växa i. Med en kraftigt säsongsbetonad försäljning (påsk är den otvivelaktiga kungen av godishögtider) har man under en längre tid tittat på lokaler som klarar av svängningarna. I de nya lokalerna finns ett antal befintliga hyresgäster, däribland Office, Riksbyggen och OnePartnerGroup. Man kommer med andra ord inte att nyttja varje kvadratmeter för egen del – åtminstone inte än.

– Jag skulle nog säga att det är en investering för framtiden som vi gör nu. Antalet artiklar ökar, det finns många starka trender i form av energidrycker, veganprodukter, sockerfria produkter, och så vidare, vilket gör att vi behöver yta för att få plats med fler plockplatser, säger Tomas Appelberg.

Stora affärer på gång

Den organiska tillväxten och det ökande antalet artiklar är dock inte de enda pådrivande faktorerna i sammanhanget. Privab är nämligen även delägare i andra liknande verksamheter som också kommer att påverka omsättningen i positiv riktning. Dessutom har Privab flera större kunder på väg in, vilka kan komma att ställa ytterligare krav på logistiken.

– Vi har även kontakt med flera potentiella rikstäckande kunder. Idag levererar vi bland annat till Filmstaden över hela landet. Privab innefattar sex grossister i landet och vi alla levererar idag till Filmstaden-biografer i landet. Men det finns andra rikstäckande kedjor som hellre vill köpa allt från ett och samma ställe, och då ligger Nässjö oerhört strategiskt bra till för att klara den distributionen.

Nya anställningar

Redan inför 2019 har Privab ökat numerären på lagret, och i och med kommande satsningar kan man räkna med flera nyanställningar.

– Inom lager- och logistikdelen kommer vi att behöva göra fler anställningar, framförallt om det kommer in en större rikskund, då kommer vi inte klara det på nuvarande bemanning, säger Tomas Appelberg.

Det är idag, den 8 mars 2019, som Privab tar över ägandet av fastigheten från Reach Logistics. Inför inflyttningen kommer delar av lokalerna att renoveras.