NT Mediaprint i omfattande investeringar

I våras installerade NT Mediaprint en digital printer av världsledande fabrikat. De var först i Europa med att installera denna printer – till och med före världslanseringen. Detta är bara ett exempel av ett flertal investeringar i mångmiljonklassen som NT Mediaprint har gjort den senaste tiden.
VD Jan-Olof Krohn och affärs- och teknikutvecklare Håkan Larsson ser ljust på framtiden.

NT Mediaprint är mitt uppe i ett flertal omfattande investeringar i mångmiljonklassen. Investeringar som ingått i en långsiktig plan för att kunna attrahera en större del av marknaden för inköp av sitt behov av såväl pappersburen som digital affärskommunikation. Vd:n Jan-Olof Krohn berättar att de har investerat i en helt ny printerteknik för att kunna effektivisera arbetet och kunna producera större volymer med bästa kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser.
– Under de senaste fem åren har vi gjort stora investeringar i både mjukvara och hårdvara. Investeringar som bland annat har gjort att vi nu kan erbjuda de större företagen våra produkter och tjänster, säger Jan-Olof Krohn.

I våras installerade NT Mediaprint en för marknaden helt ny digital printer. NT Mediaprint var det första företaget i Europa som fick den digitala printern levererad till sig, till och med före den officiella världslanseringen i Tyskland. Maskinen är 27 meter lång och kan printa över 1000 A4-sidor i minuten med full
4-färg på båda sidor.
– Kvalitén i vår digitala printer är så pass god att den kan jämföras med en offset-tryckpress. En offset-tryckpress har många fördelar, men den stora nackdelen är att den gör samma tryck i hela upplagan. Där har vår printer en exklusiv möjlighet eftersom den kan göra en unik produkt i full 4-färg till varje mottagare, säger Håkan Larsson, affärs- och teknikutvecklare på NT Mediaprint.

Förutom den digitala printern har NT Mediaprint även investerat i förbättrad kuverteringskapacitet och kraftfullt uppgraderat sin IT-plattform för att kunna använda de nya maskinerna optimalt. IT-plattformen har inte bara utvecklats för att matcha de nya maskinerna, utan också för att möta det ökande behovet av att producera och skicka digitala affärsdokument.
– Vi visste att marknaden skulle gå mot det här hållet – att skicka allt fler dokument digitalt och därför har vi även investerat stora summor på att utveckla vår
IT-plattform för att möta detta behov, säger Jan-Olof Krohn.

Fastigheten har också fått sig ett lyft såväl in som utvändigt. Men satsningarna tar inte slut här, i närtid kommer NT Mediaprint att utveckla printkapaciteten ytterligare och fler satsningar kommer det att bli.
– Vi är inte färdiga än, det här är bara början. Vår målsättning är att kunna växa i den takt vi har planerat och vår ambition är att minst dubbla vår omsättning med bibehållen god lönsamhet, avslutar Jan-Olof Krohn som ser väldigt ljust på framtiden.