Solberga Station AB utökar verksamheten

Att starta företag i Solberga stod högre än Stockholm hos paret Carlsson. Deras företag utökar nu verksamheten inom området ”Järnvägare”, en konsultverksamhet med expertkompetens inom just järnväg.
Paret Michael och Margareta Carlsson.

Istället för att stanna kvar i Stockholm valde paret Carlsson för åtta år sedan att flytta ner till den mindre orten Solberga. Ett par år senare startade de Solberga Station AB som idag består av tre verksamhetsområden: Solberga station, Atheragram Structura och Järnvägare.
– När vi hade startat Järnvägare tog det inte längre tid än en kvart förrän uppdragen började ramla in. Sedan dess har vi haft fullt upp och det är därför vi inte har hunnit komma ut med nyheter förrän nu, över ett år senare, berättar Margareta Carlsson, VD för Solberga Station.

Att Järnvägare har haft fullt upp är inte så konstigt med tanke på att Michael Carlsson, som är verksamhetsansvarig för Järnvägare, har expertkompetens inom järnväg. Som konsult erbjuder han bland annat verksamhetsstöd, ledningstjänster och utbildningar till företag inom järnvägsbranschen.
– Om ett företag behöver hjälp att nå sin vision kan vi finnas där. Eller om de behöver någon som är säkerhetsansvarig, har expertis i myndighetskontakter eller behöver rekryteringsstöd, säger Michael.

Idag har Järnvägare uppdrag bland annat i Uddevalla, Borlänge och Malmö. Några företag de jobbar med är Nordiska Tåg AB, Skandinaviska Jernbanor AB och EuroMaint AB.
– Vi har inga uppdrag lokalt, men vi hoppas att järnvägsföretagen här får reda på att vi finns. Det ligger i vår vision att vi vill bidra till att verka lokalt för att utveckla näringslivet i kommunen vi bor i, säger Margareta.

Nyligen blev deras hemsida www.jarnvagare.se klar och Michael berättar att de är på väg att anställa två nya personer som ska börja jobba i Järnvägare.
– För att kunna fortsätta expandera verksamheten behöver vi anställa fler. Vi har precis skrivit anställningsavtal med en expertkonsult och förhandlar med ytterligare en som vi hoppas på att kunna anställa i år eller i början av 2016, avslutar Michael.