Ny VD på Draka Kabel

Han kom från KTH i Nässjö år 2003. Avancerade till teknisk chef och nu är Carl-Johan Dalin ny VD på Draka Kabel i Nässjö.

Det gick snabbt med karriärstegen både för nytillträdde VD Carl-Johan Dalin på Draka Kabel i Nässjö och för hans företrädare Frederick Persson. När Persson efter kort betänketid antog utmaningen att ta över Prysmian Groups verksamhet i Australien uppstod lika snabb aktivitet i Nässjö. Carl-Johan Dalin, teknikchef och Nässjöbo, verksam på Draka Kabel sedan många år, fick erbjudandet. Det starkt expanderande företaget har därmed fått en VD som känner företaget från grunden.

Via födelseorten Karlskoga samt studier på KTH Stockholm fick Carl-Johan Dalin år 2003 klart för sig att dåvarande Draka Kabel i Nässjö behövde förstärkas. Flyttlasset gick och Carl-Johan har trivts både med företaget och staden. Efter elva spännande år hos Draka Kabel, ser han nu fram mot nya utmaningar. När italienska Prysmian Group tog över Draka Kabel från den förre holländske ägaren för tre år sedan fanns av naturliga skäl funderingar på vad som skulle ske härnäst. Men italienarna visade direkt att man trodde på verksamheten i Nässjö och gav klartecken för betydande investeringar.

Investeringstakten har inte avtagit. Just nu installeras nya förpackningsmaskiner ämnade att förstärka företagets konkurrenskraft och ta nya marknadsandelar. I dagsläget är Draka Kabel i Nässjö huvudleverantör åt Eon Sverige och gör intressanta affärer med bl.a. Vattenfall. Man stärker sina ställningar på den nordiska marknaden samt i Baltikum. Företaget omsätter i dag över 1 miljard kr och är en stark aktör inom Prysmian Group som har verksamhet med 90 fabriker i över 40 länder.
För att fortsätta att vara en ledande aktör i Norden är man beredd att ta nya utmaningar och hålla hög kompetens.

Under senare år har man tagit in yngre akademiker i företaget, ett utmärkt sätt att slå vakt om kompetensen. Intressant nog stannar de flesta kvar. I fallet Carl-Johan Dalin har det burit hela vägen fram till VD-posten.

Carl-Johan Dalin välkomnas av Nässjö Näringsliv AB:s VD Claes Johansson och Holger Jonasson.