Nyetablerade Sivab i stark tillväxt

Sedan Sivab flyttade till Forserum för ett år sedan har verksamheten vuxit. Nu har man en uttalad plan att ta sig in på den tyska marknaden.
Tommy Simonsson, vd Sivab.
Tommy Simonsson, vd Sivab.

Ett år efter flytten till Forserum går Sivab oförskämt bra. Framgångarna kanske inte ska tillskrivas endast flytten. En gynnsam trend i branschen gör att man har bra vind i seglen just nu.
– Efter flytten hit har det varit ett väldigt tryck. Det är ett positivt tryck i verktygsbranschen i hela Europa, säger Tommy Simonsson, vd och grundare av Sivab.

Tommy Simonsson grundade företaget för tjugo år sedan, då som ensam verktygsmakare i Huskvarna. Idag har företaget 20 anställda, vilket gör dem till ett av de större svenska företagen i branschen. Deras kunder är i stor utsträckning företag som levererar produkter till fordonsindustrin. Sivab tar fram verktyg som kunden kan använda till att producera plåtdelar till exempelvis lastbilar. Ofta uppstår ett nära samarbete tillsammans med kunden för att lösa slutkundens behov.
– Det går mer och mer åt samarbete och lite mer åt att utveckling och produktion kommer närmare varandra. Många börjar värdesätta det mer än att skilja utvecklingsavdelning och produktionsavdelning åt, säger Simonsson.

Tyskland nästa
Till stor del finns idag Sivabs kunder i Sverige. Ett antal svenska företag har flyttat sin produktion österut, vilket gör att man nu även har kunder i Polen. Nu siktar Sivab på att ta in sig på den tyska marknaden. Man har fört samtal med Jönköpings Internationella Handelshögskola, där tyska studenter kommer att utgöra en resurs i detta arbete.
– Den svenska marknaden är för liten för att hålla jämnhet i sin beläggning. Beläggningen inom vår bransch har gått upp jättemycket och sedan går det ner nästan till noll. Vi har hängt med våra kunder i deras utflyttningar, det började 2008 med Polen och sedan har det tagit vid med Litauen och Estland. I dagsläget är det cirka 40 procent på exportsidan. Men vi vill fokuserat styra vår exportsatsning och då har vi identifierat att vi vill komma in på Tyskland, säger Simonsson.

Aktivt styrelsearbete nyckel
Sivab har under de senaste tre åren fört ett aktivt styrelsearbete med en kompetent styrelseordförande utifrån, något Simonsson tror har varit en viktig framgångsfaktor.
– Jag tror att det är viktigt för att hålla rätt fokus, att man tar in någon som man tror kan bidra med kompetens och erfarenheter. Bygget och etableringen i Forserum är ett delmål i en längre resa, som vi påbörjade vid årsskiftet 2013-14, med ett aktivt styrelsearbete. Vi sade då att vi 2020 skulle ligga på en omsättning på 50 miljoner. Vi försöker hitta olika parametrar för att nå de här målen, nu tror vi att vi når de här målen innan det året, säger han.

Innovativa
Sivab deltar med i projektet Growkomp, en satsning på 8,2 miljoner kronor som ska lyfta 30 företags innovationsförmåga och bidra till ökad jämställdhet inom tillverkningsindustrin i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö. Bland de företagen blev Sivab utnämnda till ”mest innovativa”. Det baserades på ett antal frågor från konsultföretaget Innovation 360 som Sivab och deras leverantörer och medarbetare svarade på.
– Det handlar om att försöka ha en tydlig målbild och profilering. Vi försöker jobba ganska värdegrundsstyrt, avslutar Tommy Simonsson.