Nystart för Avonova i Nässjö

Fusionen mellan Avonova och Sensia gick igenom i november i Nässjö. Avonova har redan nyanställt i Nässjö och hoppas utöka ytterligare.

20151218_avonova

Sedan Avonova köpte upp Sensia har företagshälsovårdföretaget satsat på Nässjö med omnejd. Efter att Jennie Olsson gick in som affärsområdeschef i augusti har man anställt flera personer. Nu är man totalt sex anställda i Nässjö – och en ytterligare beteendevetare anställs i januari.
– Det har blivit ett jättebra team. Vi har utökat ganska mycket eftersom mycket av det psykosociala ökar, beställningarna av samtalstöd ökar enormt. Vi har mycket rehabsamordning med bland annat samtalsstöd för att minska sjukfrånvaron. Problematiken finns i alla olika branscher, säger Jennie Olsson.

Avonova arbetar nära företagen med att förebygga ohälsa, men också att erbjuda lagstadgade kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och även rehabilitering när problem redan har uppstått. Vissa företag som haft stora problem med korttidsfrånvaro anlitar Avonova så att den anställde tar kontakt med dem redan första sjukdagen. Sedan återrapporterar Avonova till chefen.
– Man får ner sjukskrivningar på det här sättet. Det blir jobbigt att ringa oss varje gång man inte kan gå till jobbet. Fast det ska inte tas till för att hota, utan det ska finnas en plan. Det finns fall där chefen fått en helt annan förståelse för en anställd som tidigare sjukanmält sig ofta, där besvär med psykisk ohälsa behövt tas om hand, där det blivit läkarbesök, medicin och samtal. Och resultatet för den enskilde och företaget blivit så mycket bättre, säger hon.

Den psykosociala ohälsan ökar i hela landet. Jennie Olsson tror att det beror på att hastigheten har skruvats upp, både i arbetslivet och privat.
– Hela samhället går i ett ekorrhjul. Vi ska alla bli produktivare. Nu jobbar ofta båda två i familjen heltid. Barnen har aktiviteter, liksom man själv. Det blir väldigt mycket press på varje enskild person vilket ibland leder till sjukskrivningar, säger hon.

Som arbetsgivare är det viktigt att vara närvarande och stötta sina medarbetare, menar Jennie Olsson. Att se människan och hennes behov.
– Det bästa är om man har en fungerande organisation där man är medveten om sitt företags produktion och hur det kanske sliter, att vara insatt i arbetsuppgifterna och ha en så öppen dialog att man kan säga till om det är något som inte fungerar. Att be sina medarbetare att säga till om något inte är bra. Att få hjälpa en medarbetare innan denne ”kraschar”, säger hon.

Avonova ligger på Industrigatan i nyöppnade lokaler sedan i våras.