Nytt järnvägsföretag startat i Nässjö

Nya järnvägsföretaget STN har redan sju anställda signaltekniker. Nässjös tre kommunalråd var nyligen på plats för att lära sig om det nystartade bolaget.

Ägarna av Kontaktledningsbyggarna, Ulrika Wetterholt och Eva Gustafsson, har startat ett nytt företag inom järnvägssektorn: STN, Signalteknik Nässjö. Redan från start arbetar sju signaltekniker i företaget.
– Vi brinner mycket för utveckling av järnvägen. Vi håller på att utveckla verksamheten hela tiden. Vi är inte ute efter att bli stora, för oss är det viktigast att få in rätt människor, säger Ulrika Wetterholt.

Kommunalråden Anci Magnusson, Anders Karlsson och Anders Karlgren var nyligen på plats hos företaget och var imponerade av Nässjöföretagarna.
– Det är spännande att se ett av våra järnvägsföretag använda sin kompetens i ett nytt företag med spets, säger Anders Karlsson.

Som så många järnvägsföretag i Nässjö, har personerna bakom STN en bakgrund inom Banverkets Industridivision. Sedan avregleringen har många nya företag uppstått, och fortfarande arbetar cirka 600 personer inom järnvägsbranschen i Nässjö, om än i nya konstellationer. Det finns idag en stor kompetensbrist inom järnvägssektorn, något som Ulrika Wetterholt och Eva Gustafsson ser som en viktig fråga för framtiden. Behovet av signaltekniker är stort, och faktum är att de sju som arbetar på STN utgör en ansenlig del av landets totala antal. Signaltekniker behövs för att kunna ha en säker järnväg. Enkelt uttryckt behövs de för att se till att lampan verkligen är röd när den ska vara röd. Misstag kan få katastrofala följder, vilket har gjort att det finns tydliga riktlinjer och certifikat för att arbeta inom området.

Vid ett samtal med de tre kommunalråden framkom många av de utmaningar och framtidsutsikter som väntar järnvägsbranschen. Att Nässjö alltjämt kommer att vara en viktig stad för järnvägen råder det inget tvivel om.
– STN har en genuin känsla för järnväg och järnvägsfrågor, kompetens som jag är glad att de finns i Nässjö. De är en del i det spännande järnvägskluster som växer fram, ett nordiskt infracenter, säger Anci Magnusson.
– Vi mötte en företagsledning som med stor kompetens satsar målmedvetet på kvalitet, både när det gäller personal och utförande av arbetet, säger Anders Karlgren.

Eva Gustafsson och Ulrika Wetterholt har många idéer framåt. Huruvida de kommer att starta nya företag inom andra järnvägsrelaterade områden, återstår att se. Bråttom har de i alla fall inte, konstaterar de.
– Det hjälper inte om du springer fort om du springer åt fel håll. Det är bättre att gå sakta och åt rätt håll, avslutar Eva Gustafsson.