Nytt nätverk för företagsledning

Logistic Park Nässjö har startat ett nytt nätverk, så kallat Kaizennätverket, vars syfte är att ge deltagare fördjupad kunskap inom ständiga förbättringar.    

I november startades det nya Kaizennätverket av Logistic Park Nässjö. Syftet med nätverket är att deltagarna ska få fördjupad kunskap inom förändringsledning, förbättringsarbete och försörjningskedjor. Detta genom erfarenhetsutbyte, gästföreläsningar och studiebesök.
– Kaizennätverket skiljer sig från många andra nätverk. Vi siktar på kompetensutveckling som i sin tur ska utveckla och skapa mervärden för respektive företag. Människan är komplex, därför behöver ledningsgrupper och ledare få nätverka med andra ledare för att inte tro att de behöver uppfinna hjulet på nytt, säger Leyla Is, nätverksledare.

Den 28 januari hade nätverket sin andra träff då värdföretaget var Scandinavian Business Seating. Varje träff är en heldag som berör ett tema som deltagarna själva har bestämt. Dagen börjar med var deltagarna står idag. Därefter får värdföretaget hålla en presentation och rundvandring relaterat till dagens tema.
Utmärkande för varje träff är att deltagarna får tid att diskutera och ta upp vardagliga frågor.
– Vi såg redan under den andra träffen att flera deltagare fick inspiration av varandra och ”aha-upplevelser”, säger Leyla.

Nätverket är till för företagsledare och personer som sitter i en ledningsgrupp. Arnold Svensson är en av de nio deltagarna i nätverket som arbetar som logistikchef på Höglands Logistik. Han valde att gå med i nätverket för att han såg det som ett bra sätt att lära sig mer om förändring- och utvecklingsarbete.
– Jag vill träffa andra företag och ta del av deras erfarenheter, det är därför jag är här. Förändrings- och utvecklingsarbete är något som vi alla har behov av och här får man träffa företag från olika branscher som man får lära sig av, säger Arnold.

En annan nätverksdeltagare är Sebastian Kock som arbetar som projektansvarig på ITAB Shop Concept i Nässjö.
– Jag ser det här som en chans att nätverka och lära känna fler människor. Sen ska jag hålla i förbättringsarbetet på vårt företag vilket gör det här nätverk intressant för mig eftersom jag får input och erfarenhetsutbyte från de andra deltagarna, säger Sebastian.

I nätverket är det tystnadsplikt, detta för att deltagarna ska känna trygghet och tillit för nätverket. Deltagarna ska även kunna lyfta olika frågeställningar relaterade till deras företag utan att riskera att det sprids vidare eller används i andra syften.

I november kommer en Kaizengrupp till att starta. Gruppen kommer att rikta sig till företagsledare/VD och ha samma upplägg som nuvarande grupp. Det nya nätverket har plats för 12 deltagare.