Nytt samarbete ger skräddarsytt produktionssystem

ProSmart och LeylaIs Consulting inleder ett samarbete som ska ge kunden ett skräddarsytt produktionssystem.

Såväl kunder som de båda företagen förväntas vinna på samarbetet.
– Efter vårt första möte kände jag direkt, att samarbeta med LeylaIs Consulting skulle betyda mycket för Prosmart och våra kunder. Vi arbetar ständigt med att hitta bra produkter eller tjänster för att öka kundnyttan och användarvänligheten för Prosmarts användare. Samarbetet med Leyla Is innebär att vi nu kan erbjuda tjänster för att effektivisera rutiner och funktioner hos våra kunder. Kunden får därmed bättre, säkrare och snabbare rutiner som sparar dem tid och pengar. Med Leylas feedback kan vi lättare förstå och anpassa Prosmart så det passar kundens unika rutiner och flöden bättre, säger Per Thellman.

Leyla Is är kvinnan som driver LeylaIs Consulting, ett företag med starka kunskaper inom Lean och effektivisering av flöden. Prosmart, å sin sida, erbjuder ett produktionssystem där just flöden är en central komponent. Tack vare Leyla Is får Prosmart möjligheten att ytterligare kundanpassa sitt system. Sedan en tid tillbaka sitter Leyla Is i samma korridor, några dörrar bort från Prosmart.
– När jag kommer in utifrån kan jag kartlägga och visualisera hur kunden använder systemet i nuläget.  Vad det är som försvårar användandet? Vilka genvägar finns? Och så vidare. Utifrån den analysen kan vi tillsammans med kunden utveckla, effektivisera och förbättra både systemet och verksamheten, säger Leyla Is.

Tanken är att hon ska kunna gå in förutsättningslöst och titta på kundens behov av funktioner i systemet, sätta in det i ett större sammanhang och se det i ljuset av företagets rutiner i stort.
– En skräddarsydd kostym sitter helt enkelt bättre, säger Per Thellman.