Ökad lönsamhet ingen utopi

Logistema har ökat lönsamheten för några av Sveriges tyngsta företag. Under två dagar i maj erbjuder de Nässjöföretag en kostnadsfri behovsanalys.

20130318_logistema

När Scandinavian Business Seating flyttade produktionen av RBM till Nässjö från Danmark var Sven Isberg på Logistema en av dem som låg bakom förslaget, efter en analys av transport- och produktionsflöden. Det visade sig vara ett bra drag – effektiviteten ökade avsevärt.

Logistema är ett managementkonsultbolag med kärnverksamhet inom Supply Chain Management och är faktiskt det äldsta konsultföretaget inom logistik i landet. Under de senaste åren har man arbetat med flertalet tunga aktörer, däribland Volvo, Electrolux och Stena.
– Vi har erfarenhet av att göra förändringar, vi har inte bara teorin bakom, säger Sven Isberg, som i likhet med övriga konsulter på företaget har god erfarenhet som linjechef och verksamhetsutveckling före anställningen på Logistema. Samtliga har även akademisk examen. Både praktik och teori med andra ord.

Logistema tittar på förbättringspotential utifrån hela flödet hos framförallt tillverkande företag. Och de sticker ut hakan och säger att de uppnår mätbara resultat i alla projekt.
– Genom hela flödet ställer vi oss frågorna: hur ser det ut idag? Hur borde det se ut? Vad vill vi nå? Hur når vi dit? Vad kostar det att genomföra förändringarna och vad tjänar vi på det? Sedan är vi med och coachar under implementeringen av förändringarna, säger Sven Isberg.

De stora effektivitetstjuvarna, menar Isberg, är de som inte syns – till exempel ineffektiva processer som leder till dubbelarbete som man helt enkelt inte tänker på. Det är Logistemas uppgift att hitta just sådana tjuvar i projektarbetet inom sälj- och verksamhetsplanering, in- och outsourcinganalyser, optimering av produktionsstruktur och så vidare. I sin tur ger detta en mer resurssnål produktion, kapitalrationalisering och även transportoptimering.
– I många fall finns det en effektiviseringspotential på 30 procent. Det är alltså ingen utopi, vi ser det gång på gång när vi sätter oss in i olika verksamheter, säger Sven Isberg.

Under den 13-14 maj har Nässjö Näringsliv AB:s medlemmar möjlighet att kostnadsfritt träffa Logistema för en behovsanalys under 90 minuter.

>>Först till kvarn gäller – anmäl dig här