Om arbetsmiljö: ”Vi måste tänka om”

Sara Lindberg och Maria Flanagan Sundqvist vid Friska Arbetsplatser publicerar idag en debattartikel i Dagens Arbete.

Mot bakgrund av eskalerande psykosociala problem i Sverige kommer de med tips om hur man skapar välmående för hela året.
”Vi anser att många lägger för stor vikt vid att semestern ska ”bota” vår stress. Istället bör vi lägga mer fokus på måendet och trivseln under hela året. Vi behöver helt enkelt ändra våra attityder kring tid, arbetsbelastning och prestation,” skriver de bland annat.

>>Läs hela debattartikeln