Park & Villas till Nässjö

Idag, 18 september, öppnar Grännaföretaget Park & Villas sitt nya sälj- och projektkontor på Företagshotellet Storgatan 27 i Nässjö.

Steget tas för att komma närmare marknaden.
– Vi kommer satsa mer på Nässjö och efter Kavalleriet på Ingsberg är fler projekt på gång och vi behöver därför komma närmare marknaden, kunderna och projekten, vilket vi löser genom en etablering hos Storgatan 27.

En representant från Park & Villas kommer att finnas på plats onsdagar 14-17. Från och med måndag 21 september har Park & Villas tel 020 – 12 13 44. Kommande Visning är den 30 september kl. 18 på Storgatan 27.