Tågförarutbildning invigd – Nässjö stärker ställning

Det var festligt och inspirerande när Smålands första tågförarutbildning invigdes onsdagen den 16 september. Arrangemanget ägde rum i anslutning till Nässjö Järnvägsmuséums lokaler där de 21 blivande tågförarna stod i centrum. Landshövding Minoo Akhtarzand, med ett förflutet som generaldirektör i dåvarande banverket menade att detta stärker ”The Railway Town” ytterligare som järnvägsort.

”Att Nässjö satsar på utbildningen till tågförare är betydelsefullt inte bara för Nässjö och Jönköping län utan för hela landet. Det stärker Nässjö som järnvägsstad och kommer ännu mera att närma sig sin storhetstid som järnvägsnav i Sverige. Jag hoppas att Nässjö skall bli centrum för utbildning inom järnvägsbranschen.” Så sammanfattade Landshövding Minoo Akhtarzand sitt invigningstal när Smålands första tågförareutbildning invigdes. Det skedde i anslutning till Nässjö Järnvägsmuséums område med muséum och uppställda tåg. Glädjen var påtaglig hos alla deltagande aktörer. Inte minst såg de 21 blivande tågförarna framtiden an med tillförsikt.

Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson inledde och erinrade sig att när hon var yngre än i dag och mötte gamla garvade järnvägare så fick hon direkt frågan: ”vad kan du om järnväg”? Hon tog det som ett exempel på att det som järnväg är något som nässjöborna är stolta över – det utgör en av ryggraderna i samhället.

Ett verkligt festligt inslag var ordnat genom att Landshövdingen tillsammans med Anci Magnusson samt representanter för SJ och branschföreningen Tågoperatörerna samt Nässjöakademin och Brinellgymnasiet anlände i en gammal hederlig ångvagn. Intill röda mattan stod Måns Lundberg och agerade stins och mötte en leende landshövding.

Efter invigningen serverades en del godsaker i restaurangvagnen. Därefter höll Ulf Fransson, regionens projektledare för Sverigeförhandlingen, ett högintressant anförande om snabbtågs- och annan planerad utbyggnad i Sverige. Avslutningsvis talade Lars Broddén, utbildningsutvecklare inom SJ och representant för Tågoperatörerna.

Vi återger dels en filmglimt från själva invigningen samt därtill en intervju med Ulf Fransson.