Peragenda: ”Ställ krav på dina medarbetare”

Tommy Einarö på Peragenda föreläser i Nässjö den 4 december på temat ”vad driver framgångsrika företag?” En viktig del är att ställa krav på sina medarbetare – och att samtidigt bry sig om dem, menar Einarö.

20151028_peragenda

Fredagen den 4 december arrangerar Peragenda ett seminarium på temat ”Formeln för garanterad framgång – vad driver framgångsrika företag?”. Seminariet hålls i Nässjö Näringsliv AB:s lokaler på Karlagatan 3.
– Vi jobbar för att företag ska kunna driva utvecklingsarbete på ett sätt så att det blir en del av det dagliga arbetet. Den största fallgropen som vi många gånger ser är upplevd tidsbrist. Ofta har företagare en känsla av att ”bara vi gör detta färdigt först så kan vi ta tag i det sen”. Men sedan kommer det nya brandkårsutryckningar som gör att man aldrig kan inleda utvecklingsarbetet, säger Tommy Einarö, som håller i föreläsningen.

Tommy Einarö, Peragenda.
Tommy Einarö, Peragenda.

Einarö är grundare, ägare och VD för Peragenda, som är baserat i Uppsala. Själv härstammar han dock från Nässjö och ser fram emot att komma hem till sina forna hemtrakter för att föreläsa.
– Min drivkraft är naturligtvis att bidra till regionens utveckling, både här i Uppsala och nere i Nässjö, säger han och konstaterar att Nässjös och regionens företag är framåt.

Peragenda arbetar på nära håll med sina kunder och är ett genomförandestöd i strategiskt arbete. Man lämnar alltså inte kunden med förslag till förbättringar, utan är med och säkrar genomförandet av önskade förbättringar.
– Ofta är genomförandet det stora problemet. Vi hjälper till att sortera ledningens strategiska tänk och sätter en operativ vision som ligger 18 månader fram i tiden. Det är tillräckligt nära för att vara drivande och tillräckligt långsiktig för att man ska hinna genomföra den. Sedan är vi med och tränar både ledare och medarbetarna. Vi coachar dem. Vi tränar in den här arbetsstrukturen så att man så småningom kan driva det på egen hand och vi fasar ut oss själva. Det handlar inte om så mycket tid för att få en fungerande struktur för effektivt förbättringsarbete, säger Tommy Einarö.

Einarö menar att många svenska företagsledare idag borde ställa högre krav på leverans, både för att företagen ska lyckas, men också för att medarbetarna själva ska trivas.
– Om du ställer krav och samtidigt skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra dem och om du bryr dig om dem, då får du dem att leverera. När man börjar leverera så frisätts dopamin och man kommer åt det inre drivet hos medarbetarna, känslan av att man är med och bidrar till tillväxten, säger han.

När Tommy Einarö nämner dopamin så vet han vad han talar om. Med bakgrund som forskare inom farmakologi – och som elitidrottare – har han en god uppfattning om vikten av mental träning för att lyckas.

>>Läs mer om seminariet och anmäl dig