Platsbyte och nytillskott i NNAB:s styrelse

Vid Nässjö Näringsliv AB:s bolagsstämma valdes dels Berndt Axelsson, SBS Seating in som ny ordförande. Ny styrelseledamot blev Leif Augustsson, Märkeschef vid Atteviks.
Det är uppenbarligen trevligt att vara med i styrelsen för NNAB vilket framgår av glada miner. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter bjuds in till samtliga styrelsemöten. Stående fr v Anci Magnusson, Johan Schelin, Lars Sundin, Berndt Axelsson, Leif Augustsson, Anna Arlbrandt, Claes Johansson, Holger Jonasson, KG Bartoll, Anders Karlsson, Laila Norss. Infällda övre raden: Annika Löfgren, Carl-Johan Dalin, Kjell Karlsson. Undre raden: Tommy Broholm, Alf Öhling, Anders Karlgren, Håkan Särenborg. Klicka på bilden för större version.
Det är uppenbarligen trevligt att vara med i styrelsen för NNAB vilket framgår av glada miner. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter bjuds in till samtliga styrelsemöten. Stående fr v Anci Magnusson, Johan Schelin, Lars Sundin, Berndt Axelsson, Leif Augustsson, Anna Arlbrandt, Claes Johansson, Holger Jonasson, KG Bartoll, Anders Karlsson, Laila Norss.
Infällda övre raden: Annika Löfgren, Carl-Johan Dalin, Kjell Karlsson.
Undre raden: Tommy Broholm, Anders Karlgren, Håkan Särenborg. Klicka på bilden för större version.

Den stora förändringen vid Nässjö Näringsliv AB:s bolagsstämma var valet av Berndt Axelsson, VD vid SBS Seating i Nässjö, till ny ordförande. Berndt efterträdde Costy Borg som svingat ordförandeklubban under ett stort antal år. Ny i styrelsen blev Leif Augustsson som är märkeschef vid Atteviks. Styrelsen möts fyra gånger under året och lika många gånger träffas arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter: Berndt Axelsson, VD SBS Seating, Kjell Carlsson, VD ER Bil, Claes Johansson, VD NNAB, Anders Karlgren (m), Kommunalråd , Anna-Carin Magnusson (s), Kommunstyrelsens ordförande, Lars Sundin, Advokat Amber Advokater, Laila Norss (kd, Kommunalråd), Annika Löfgren, Logistikchef JYSK.

Suppleanter:
Anna Arlbrandt, VD Byggkompaniet, Leif Augustsson, Märkeschef Ätteviks, Tommy Broholm (s), Carl-Johan Dalin, VD Draka Kabel, Anders Karlsson (c), kommunalråd, Johan Schelin, Ägare JSC IT-Partner, Alf Öhling (safe), Håkan Särenborg, VD Elteknik.

Adjungerad KG Bartoll, kommundirektör. Extern vice VD Holger Jonasson.


Nässjö Näringsliv AB:s arbete under 2015

Service och råd till befintliga företag
Under 2015 genomfördes 2 641 möten med företagare och 1 982 företagsinsatser. NNAB är med när företag behöver stöd såväl i expansionsfaser, eller när problem uppstår. Det arbetas aktivt med besök och råd inom affärsutveckling, sälj, innovation, rekryteringar, verksamhetsutveckling och finansiering. Ett antal nätverk drevs under året som rörde kompetensutveckling vilket samlade 100 företagare. Två nya nätverk startades: Marknadsnätverket och VD-nätverket. En näringslivsträff hos Ceos samlade 150 deltagare. NNAB arrangerade även Logistic Park Conference, en satsning i syfte att ge företagen inspiration och kunskap för att utveckla sina verksamheter.

Stort intresse för att starta företag
NNAB har stöttat och coachat ett flertal personer kring företagsidéer och varit delaktiga vid 13 företagsuppstarter. I Nässjö Business Park på Industrigatan har flera företag hittat en dynamisk miljö. Här erbjuds fördelaktiga villkor både för nystartade och etablerade företag enligt kon torshotellsmodellen.

Flera etableringar och investeringar
21 etableringar och rejälare investeringar skedde under året. Bixia etablerade ett försäljningscenter med 21 anställningar. Sivabs nyetablering byggdes färdigt, reklambyrån Oas samt OnePartnerGroup flyttade tillsammans in i ett centralt kontor. JSC IT-Partner flyttade in i sin nya fastighet. Ett flertal verksamheter inom restauranger och kaféer startade.

Affärsutveckling blev det genom lokalbyte för LIfebutiken, vilket gav möjligheter för SubWay att hitta ett bra affärsläge. Coachning har skett som berört 10 butiker med bl affärsplan, marknadsföring mm. NNAB är aktiva inom stadskärneutvecklingen.

Flertal projekt
NNAB arbetar inom ett flertal projekt. Förberedelser har gjort för att starta upp såväl Growkomp som Nordic Infracenter. Growkomp är ett projekt som drivs tillsammans med Vaggeryd och Jönköping kommuner och omsluter 8.2 mkr. Ett betydande antal företag från Nässjö är med och jobbar med bland annat verksamhetsutveckling, innovationsförmåga och kompetensförsörjning.

Grunden har också lagts för att med stöd av företag, kommun och region starta treårsprojektet Nordic Infracenter där NNAB agerat för att vara den motor som skall bidra till att regionen och Nässjö blir ett starkt fäste för järnvägsrelaterade verksamheter. Projektet kommer att omsluta drygt 6 mkr. Goda förutsättningar finns då det finns mer än 30 järnvägsrelaterade aktörer enbart i Nässjö.