Previa för friska profiler

Med bland annat läkare, sjukgymnaster och beteendevetare täcker Previas kunnande ett brett spektrum av problem som kan uppstå på en arbetsplats.

950 000 svenskar kan inte ha fel. Så många är nämligen anslutna till Previa företagshälsovård.
– En genomtänkt strategi kring hälsa är en god investering för både individ och organisation. För oss innebär strategiskt hälsofrämjande arbete att ta tillvara de möjligheter, styrkor och tillgångar som finns, identifiera och analysera vad som fungerar bra samt att fokusera på det man vill se mer av. Vi vill skapa positiva resultat i våra kunders hälso- och arbetsmiljöarbete och se till att varje hälsoinvestering ger största möjliga effekt säger Helena Kullberg, Distriktschef för Previa i Jönköpingsområdet.

Den största delen av Previas arbete är hälsofrämjande, det vill säga förebyggande.

Previa arbetar också med att undanröja hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom.
– Utöver de traditionella sjukgymnastinsatserna håller jag också föreläsningar i främjande syfte, och gör utvärderingar för att förbättra den ergonomiska situationen på arbetsplatsen, säger Sara Hessel, sjukgymnast och ergonom.

Det är arbetsgivaren som är Previas primära kund. Avtalet med arbetsgivaren ser olika ut enligt de behov som finns. I många fall gör Previa en så kallad ”friskprofil”, vilket innebär ett omfattande hälsotest där man tittar på bland annat kolesterol, blodsocker, kondition och erbjuder samtal med en sjuksköterska. Som en besiktning av hälsan helt enkelt.

– Och sedan är det mycket lagstadgade undersökningar. Det kan till exempel vara brandmän som måste komma en gång om året för att vara godkända att fortsätta arbeta, säger Annette Bach, Previas läkare i Nässjö.

I likhet med ”friskprofilen” finns det flera olika typer av profiler – till exempel ”funktionsprofil” och ”balansprofil”.
– I funktionsprofilen tittar jag på arbetets krav i förhållande till individens förutsättningar för att försöka hitta och förhindra risker för belastningsskador på ett tidigt stadium, säger Sara Hessel.

Previa stöter även på stressrelaterade problem, missbruk och konflikter.
– I de fallen blir det ofta en kontakt med vår beteendevetare. En del av detta handlar också om rehabilitering, det vill säga inte endast förebyggande arbete, säger Rose-Marie Rothzén, som är sköter kundkontakterna i Nässjö.

I Sverige har Previa cirka 1000 anställda, varav 25 arbetar i Jönköpingsregionen.