Produktionslyftet ska stärka Flexator

I januari inleddes Produktionslyftet på Flexator, ett projekt som ska lyfta byggföretaget till nya höjder. ”Det kommer leda till ett bättre, starkare och snabbare Flexator”, säger Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator.

20170202_flexator

Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator.
Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på Flexator.

Flexator har varit ett av Sveriges ledande företag inom industriellt byggande i mer än 60 år. För att stärka företaget ytterligare har Flexatorlyftet inletts – ett projekt som ska leda ett mer konkurrenskraftigt Flexator in i framtiden.
– Konkurrensen i byggbranschen är stenhård och vi behöver ständigt utvecklas. Vi vill leverera bättre till vår externa gemensamma kund, men också skapa bättre leveranser internt till varandra, säger Ola Adolfsson, vd på Flexator.
– Vi ska minska störningar och slöserier i våra processer. Vi vill se hur informationen från våra kunder hanteras in till projekteringen, vidare till produktion och sedan ut på byggplats. Jobbar vi på det smartaste sättet i alla led, eller kan vi förbättra oss i snabbare takt? frågar sig Mats Ekegren, produktionsteknisk chef på företaget.

Flexatorlyftet pågår under 18 månader med stöd av Lean-coacher från Produktionslyftet, ett nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall år 2006. Sedan dess har över 220 företag runt om i landet genomgått programmet, med väldigt lyckat resultat.
– Det skulle ha varit ett treårsprojekt, men utfallet har blivit så bra att finansiärerna har fortsatt att investera. Syftet är att skapa ökad konkurrenskraft, att fler företag behåller jobb i Sverige och att det skapas fler arbetstillfällen. Vi jobbar med metodiken själv till självhjälp, vilket innebär att vi handleder utan att vara konsulter. Vi berättar inte hur man ska göra, utan det är företagen själva som ska hitta nya sätt att se. Det kan ta lite längre tid, men när företaget väl lämnar Produktionslyftet finns kompetensen kvar, säger Thomas Wigerfelt, på Produktionslyftet Småland.

Flexatorlyftet inleddes i mitten av januari. I många fall kan resultat skönjas redan efter ett par månader. Men det viktigaste, menar Thomas Wigefelt, är vad som händer efter 18 månader. Och Flexator själva vill att den här satsningen ska ge ett utfall som håller väldigt mycket längre.
– Med Flexatorlyftet ger vi oss själva möjligheten att bygga och sälja hus i 60 år till och samtidigt forma en trevligare och bättre arbetsplats, säger Ola Adolfsson.