Samarbete i Forserum ger effektivare produktion

JRL Industriteknik har levererat en lösning till grannen Ragnars Inredningar som gör produktionen effektivare.
Cecilia Josefssons och Anita Schmeijs arbete blir smidigare i och med den automatiserade bandningslinan.
Cecilia Josefssons och Anita Schmeijs arbete blir smidigare i och med den automatiserade bandningslinan.

Det är idel grannsämja i Forserum. När NNAB i höstas intervjuade JRL Industriteknik menade de att ”Forserum är bättre än Gnosjö”. Då var de sex anställda, nu har de vuxit till åtta stycken – och kärleken till Forserum består. Nyligen levererade JRL Industriteknik en automatisk bandningslina till grannföretaget Ragnars Inredningar.
– Precisionen och detaljlösningarna som är gjorda är helt fantastiska. Det visar också på en kunnighet om vad som krävs på den här typen av installationer, säger Claes Skogman, vd Ragnars.

bandningsmaskinJRL Industriteknik har konstruerat, layoutat, installerat och programmerat den 16 meter långa linan.
– Maskinen bandar godset så att den står stadigt på lastbilen. Ragnars var väldigt specifika med vad de ville ha. De är mycket pålästa och vi har tillsammans tagit fram lösningen, säger Joakim Karlsson, vd JRL Industriteknik.

Det var dock inte lokalpatriotism som fick Ragnars att välja JRL Industriteknik som leverantör. Investeringen konkurrensutsattes som allt annat, och efter att ha tittat runt efter diverse lösningar insåg man att de som var bäst lämpade för jobbet var just företaget i grannhuset. Ett varv runt jorden och tillbaka till Forserum, med andra ord.
– Vi kommer helt och hållet från en manuell bandning till den här fullt automatiska bandningen så det är ett stort steg. Med den mängden bandning vi har så ser vi direkt stora förtjänster i tidsreducering. Hela processen har varit väldigt smidig för oss. JRL är väldigt flexibla och kan från en dag till nästa tänka om och se fördelarna i en ny lösning på vägen fram, säger Claes Skogman.

Joakim Karlsson, vd JRL Industriteknik, och Claes Skogman, vd Ragnars Inredningar.
Joakim Karlsson, vd JRL Industriteknik, och Claes Skogman, vd Ragnars Inredningar.

Leveransen skedde medelst truck som knappt behövde köra 100 meter mellan husen.
– Vi ger dem fullservice och kan komma in på två minuter till denna anläggning om det skulle vara något, avslutar Joakim Karlsson.
Samarbete i Forserum ger effektivare produktion