Utvecklingsmiljoner till Nässjöföretag

EU-pengar ska delas ut till tolv Nässjöföretag för att bland annat skapa ökad tillväxt och bättre kompetensförsörjning. Projektet kallas Growkomp och är en gemensam satsning för Vaggeryd, Nässjö och Jönköping.
Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, Patrik Holst, Näringslivskoordinator, Jönköpings Kommun, Stefan Brolin, utbildningssamordnare på Jönköping International Business School, Leyla Is, Verksamhetsutvecklare, Nässjö Näringsliv, Carl-Gunnar Karlsson, Näringslivsansvarig, Vaggeryds Näringslivsråd.
Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv, Patrik Holst, Näringslivskoordinator, Jönköpings Kommun, Stefan Brolin, utbildningssamordnare på Jönköping International Business School, Leyla Is, Verksamhetsutvecklare, Nässjö Näringsliv, Carl-Gunnar Karlsson, Näringslivsansvarig, Vaggeryds Näringslivsråd.

Projektet Growkomp har beviljats medel på 8.1 milj.kr av ESF, Europeiska Socialfonden för genomförande av ett kompetensprojekt för 29 tillverkningsföretag med 1965 anställda i Vaggeryd, Jönköping och Nässjö kommuner. Det är ett projekt över tre år, som ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskrafts hos företagen, genom strategisk kompetensförsörjning, CSR/jämställdhet och verksamhetsutveckling/innovationsförmåga. Av de 29 tillverkningsföretagen är 12 baserade i Nässjö kommun.
– Denna satsning är riktad till våra befintliga tillverkningsföretag eftersom EU-utlysningen denna gång var riktad på detta sätt. Våra företag kommer att få tillfälle till samverkan med Jönköpings- och Vaggerydsföretag för att bedriva utbyte och företagsutveckling, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds Näringslivsråd, Nässjö Näringsliv och Näringslivsenheten i Jönköpings kommun. Övriga partner i projektet är Internationella Handelshögskolan, Jönköping University och Science Park i Jönköping

Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med ökad mångfald jämställdhet och CSR (Corporate Social Responsibility) ska utveckling av företagskultur, attityder och värderingar stödjas inom tillverkningsindustrin. CSR ska öka attraktiviteten hos företagen och därmed bidra till bättre rekryteringar och strategisk kompetensförsörjning. Med ökad mångfald och mer öppna arbetsplatser ska företagens innovationsförmåga och nytänkande utvecklas. Målet för Growkomp är att skapa såväl strukturella som kulturella förändringar som genererar snabbare tillväxt och möjligheter för företagen att arbeta högre upp i värdekedjan.