SB Seating skapar 25 nya jobb i Nässjö

Scandinavian Business Seating flyttar upp produktion från Holland till Nässjö och skapar upp till 25 nya arbetstillfällen.
Personalchef Per Andersson, vd Berndt Axelsson, och produktionschef Lars-Erik Alfredsson vid Scandinavian Business Seating.
Personalchef Per Andersson, vd Berndt Axelsson, och produktionschef Lars-Erik Alfredsson vid Scandinavian Business Seating.

Under 2015 köpte Scandinavian Business Seating Hollands marknadsledande kontorsstolstillverkare BMA. Nu flyttas en stor del av produktionen av BMA:s produkter från Zwolle i Holland till Nässjö. Flytten innebär att SB Seating kommer att rekrytera 20-25 personer till sin produktion i Nässjö under hösten 2016.
– Idag arbetar cirka 50 personer inom produktion här i Nässjö, så vi ökar produktionspersonalen med 50 procent, säger Lars-Erik Alfredsson, produktionschef på Scandinavian Business Seating i Nässjö.

I koncernen ingår fyra varumärken: svenska RH, norska HÅG, danska RBM och, sedan ett år, Holländska BMA Ergonomics.
– De här fabrikerna påminner mycket om varandra, men Nässjö har en högre volym och därmed också en högre effektivitet, vilket är grunden för beslutet i koncernledningen. Efter mycket analyser har vi kommit fram till att vi kan få en högre effektivitet och lönsamhet i att flytta produktion från ett europeiskt land till ett annat europeiskt land som även det anses vara ett högkostnadsland, säger Berndt Axelsson, vd för Scandinavian Business Seating Sverige.

Varje år tillverkar Nässjöanläggningen 200 000 produkter, varav hälften är kontorsstolar. Flytten av BMA:s produktion till Nässjö medför att ytterligare 50 000 produkter ska lämna fabriken.
– Vi har byggt upp en kapacitet som vi inte utnyttjar i nuläget, där vi klarar av att producera en kontorsstol var trettionde sekund, vilket är betydligt fler än de 100 000 kontorsstolar som vi producerar i dagsläget, säger Lars-Erik Alfredsson.

Scandinavian Business Seating omsatte 2015 1,3 miljarder kronor, varav 500 miljoner i det svenska bolaget. Produktionsmässigt ligger styrkan i en hög flexibilitet, där allt som tillverkas är orderstyrt, det vill säga ”massproducerad skräddarsöm”. I genomsnitt ligger en beställning av kontorsstolar på 3,2 enheter, vilket innebär att omställningstakten måste vara hög, inte minst eftersom kundens olika valmöjligheter – klädsel, reglage, och så vidare – genererar bokstavligen miljontals möjliga varianter. Flytten involverar även en investering á 5 miljoner kronor i ett nytt produktionssystem, och under hösten befinner sig Nässjöpersonal på plats i Zwolle – och vice versa – för att utbilda sig och göra omställningen så smidig som möjligt. Den första BMA-stolen ska levereras från Nässjö den 1 november.
– Personalen i Zwolle tar del av ett program som gör att de som slutar får hjälp med att hitta nya jobb och förlängd ersättning, längre än vad man måste ge. Men det finns även möjlighet för flytt till Nässjö för att fortsätta att arbeta inom koncernen, säger Berndt Axelsson.

En handfull personer från Holland har redan visat intresse av att flytta. Man har tagit fram broschyrmaterial för att visa på Nässjös möjligheter som boendeort och gör även ansträngningar för att hjälpa till med att hitta boende. Personalchef Per Andersson är mån om att samtlig personal ges goda möjligheter.
– Vi vill att den holländska personalen ska känna sig välkomna, säger han.

Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB, har länge följt utvecklingen av Scandinavian Business Seating.
– Ur sysselsättningssynpunkt och sett till värdeskapande är SB Seating redan ett av Nässjö kommuns allra viktigaste företag. De nya arbetstillfällen som skapas innebär ett lyft för Nässjö och visar även att Nässjö är en framtidsort när det gäller etablering av tillverkande verksamheter, säger han.