Catena har förvärvat Nässjöfastighet

Nu är affären klar och Catena har förvärvat två fastigheter, den ena är Rustafastigheten i Nässjö, till ett sammanlagt värde av 396 miljoner kronor.


Catena fullföljer budet
och förvärvar två fastigheter. Förvärvet avser fastigheterna Lagret 1 Nässjö, Rustafastigheten, om 24 404 kvadratmeter logistikyta och Jordbromalm 4:33 i Haninge om 23 547 kvadratmeter logistikyta. Sammanlagt ger det ett fastighetsvärde om 396 miljoner kronor från Logistikkbygg 1 AS, ett bolag som etablerats och förvaltas av Pareto Project Finance AS.

Catenas VD Gustaf Hermelin menar att de expanderar med dessa två strategiskt belägna fastigheter.
– Vårt intresse för järnvägstransporter och kombiterminaler stärks med fastigheten i Nässjö, och i Haninge stärker vi vår marknadsnärvaro i Stockholm. Fastigheterna har idag intressanta hyresgäster med långa kontrakt och ger oss dessutom ytterligare byggrätter med möjlighet till nyproduktion, säger Gustaf.

Fastigheterna är uthyrda till en hyresgäst per fastighet med kontrakt giltiga till 2020 och 2024. Köpeskillingen betalas delvis genom en revers om 50 miljoner kronor, vilken säljaren förbundit sig att överlämna till Catena som betalning för nyemitterade aktier.

> Läs tidigare artikel om Catenas förvärv