SFI i arbetslivet från dag 1

Hopp om 12 anställningar: svenskundervisning, yrkeserfarenhet och arbetskamrater – en kombination som ska främja integration och möjliggöra anställningar.

20150112_SFI

Nässjö Näringsliv AB, Nässjöakademin och Arbetsförmedlingen har initierat ett projekt där nyanlända invandrare kombinerar svenskundervisning med yrkeserfarenhet. Idén kom ursprungligen från Industrilås och Nässjö kommun och har sedan utvecklats vidare för att sjösättas under det första kvartalet 2015. Projektet innebär till en början att ett dussin personer kommer att ha praktikplats på Industrilås, Jysk, och Draka Kabel.
– Det är min fasta övertygelse att jobb är en av de absolut bästa förutsättningarna att få en bra ingång i samhället och kommunen. Att då kunna jobba såhär tillsammans, näringsliv och offentlig sektor, är jättespännande och oerhört stimulerande. Jag hoppas mycket på det och hoppas även att andra företag också kan känna att det här är något för oss, säger Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson.

En vanlig dag kommer innebära att deltagaren börjar på morgonen och arbetar fram till lunch på företaget, varpå svenskundervisning förlagd hos Industrilås äger rum mellan kl. 13-16. Företagen ställer upp med introduktion, regler, skyddsutrustning och en fadder till varje person. Thom Nilsson, vd för Industrilås, är en av eldsjälarna bakom projektet:
– Vi är ett väldigt internationellt företag med försäljning i alla världsdelar och vi har idag redan många olika nationaliteter anställda. Vi tror på mångfald och tycker att även vi i industrin bör vara ett föredöme i integrationsarbetet. Och jag personligen tror att det viktigaste när folk kommer till Sverige är att komma ut i arbete, att se att det finns rättigheter och skyldigheter, möta andra människor och på så sätt integreras. På det sättet vill vi bidra, säger han.

Projektet löper i två års tid och finansieras av Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att praktikplatserna ska leda till anställningar på de respektive företagen.
– Vi vet att många nyanlända har oerhört mycket att bidra med till våra företag. Vi är mycket glada över detta samarbete, avslutar Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv AB.