Skola och näringsliv: genombrott för samarbetsmodell

Nässjö Näringsliv AB har startat Kompetensrådet – en samverkan mellan utbildningsinstanser och företagen i kommunen.
En av många aktiviteter som anordnas för att öka intresset för teknikorienterade jobb hos skolungdomar är en återkommande experimentdag på Teknikcollege/Träcentrum.
En av många aktiviteter som anordnas för att öka intresset för teknikorienterade jobb hos skolungdomar är en återkommande experimentdag på Teknikcollege/Träcentrum.

Hur hittar företag utanför storstäderna personal med hög kompetens? Hur säkrar man framtida rekryteringsbehov? Kompetensförsörjning är just nu en av de högst prioriterade frågorna för ett stort antal företag. Därför har Nässjö Näringsliv AB initierat ett samarbete mellan representanter från skola och näringsliv för att underlätta för företag att säkra sin framtida kompetensförsörjning.
– Målet är dubbelt: dels att bland studerande skapa intresse för de företag och karriärmöjligheter som finns i kommunen, men också att ge företagen möjlighet att påverka utbildningar så att de kompetenser som faktiskt behövs också tillhandahålls. Här har även våra internationella noder i USA, Tyskland, Holland och Danmark varit viktiga i utbytet mellan skola och näringsliv, säger Leyla Is, verksamhetsutvecklare vid Nässjö Näringsliv AB och projektledare.

Förutom Leyla Is sitter i det uppstartade Kompetensrådet representanter från ett antal tillverknings- och tjänsteföretag i kommunen, tillsammans med representanter från Brinellgymnasiet, Barn- och utbildningsförvaltningen, Nässjö Lärcenter, Högskolan i Jönköping och Nässjö kommun. Målsättningen att hitta strategier för att skapa intresse och medvetenhet hos barn- och ungdomar om utbudet i näringslivet, samt att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen till näringslivet för den fortsatta utvecklingen av Nässjö som stad att bo, leva, arbeta och investera i. Kompetensrådet blir en viktig samverkansplattform för skola och näringsliv.
– Vi har redan satt en boll i rullning från det senaste mötet där näringslivet erbjöd gästföredrag i klasser för att visa på olika yrkesprofessioner och lokala företag. Dessutom önskade man att varje grundskoleklass skulle komma ut på minst ett studiebesök per år. Vi följer upp detta vid nästa träff i mars, säger Leyla Is.

Barn- och utbildningschef Gun-Ann Öholm anser att det är viktigt att arbetslivet och skolan arbetar tillsammans när det gäller att förbereda unga människor inför framtiden.
– Elever behöver få en inblick i hur företag arbetar med alla sina olika kompetenser. Vi vill att våra elever ska möta arbetslivet under hela sin skoltid, från förskola tom gymnasieskola. Det kan handla om exempelvis PRAO och studiebesök. Viktigt är även att våra lärare får möjlighet till studiebesök inom företagen. Vi går därför in i detta samarbete och ser stora utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Flera olika projekt och arrangemang har genomförts och genomförs kontinuerligt inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. Bland annat har ett UF-företag arrangerat ”Programming4kids” – ett jullovsläger där barn från 8 till 15 år fick lära sig problemlösning och programmering. Tekniksprånget är namnet på ett annat projekt som syftar till att skapa intresse för teknik- och ingenjörsutbildningar hos avgångselever på gymnasienivå. Cellwood Machinery var först ut att ta emot en praktikant under hösten 2015, där en avgångselev från gymnasiet fått vara med och utföra avancerade sysslor på det teknikintensiva företaget.
– Sammantaget tror jag att Nässjö verkligen är på gång när det gäller att skapa en synergieffekt mellan näringslivet och skolan. Vi ser att näringslivets önskemål får genomslag bland utbildningar och att ungdomars och studenters intresse för företagen ökar, avslutar Leyla Is.


 

kompetensforsorjning02
Dessa företag medverkar i Kompetensrådet: Nässjö Näringsliv AB (projektledare), Solberga Station AB, Sparktrade AB, Callo AB, JSC IT Partner, Barn- och utbildningsförvaltningen, Brinellgymnasiet, Nässjö Lärcenter, Högskolan Jönköping, Nässjö Affärsverk AB, Flexator AB, Jeld-Wen AB, Nässjö Kommun, PwC.

 

kompetensforsorjning01

Genomförda aktiviteter och satsningar för att förena skola/näringsliv, enligt arbetsmodellen ovan:

Mingelluncher: företagare får träffa elever och lärare från JTH, IHH, Nässjöakademin, ett utmärkt forum för att driva kompetensfrågorna framåt om företagens behov och att få ihop elever från skolan till projektarbeten, få ut marknadsstudiemöjligheter osv.
Ett magasin med goda exempel från näringslivet och branscher gick till samtliga hushåll i Nässjö
Campuståg för barn/ungdomar och övriga familjer till Campus brinell – ”Nässjö Worldwide”. (NNAB ställer ut för att understryka vikten av skola-näringsliv i samarbete till elever, allmänheten, företagare. I aulan lyftes Nässjöföretagens närvaro ute i världen.…
Informationsträff med Kommunens grundskolelärare, företagare + NNAB presenterade samverkansmöjligheter
Teknikcollege och NT-utvecklarna anordnade:
– Experimentdag på Träcentrum med årskurs 5
– Experimentdag på Teknikcollege med årskurs 6
– VT 2016 blir det experimentdag med årskurs 8 på Teknikcollege (under dessa dagar är alltid 1-2 företagare involverade)

Möjligheten att ha UF (Ung Företagsamhet) på alla linjer på Brinellgymnasiet utreds
Jobbstrategidagen med ett antal företag samt Nässjö kommun
Tekniksprånget – skapa intresse för teknik och ingenjörsutbildningar hos avgångselever på gymnasienivå – Cellwood, Infranord AB, Nässjö Kommun