Trendspanare gav tips till handlare i Nässjö

Hur ser handeln ut idag och hur kommer den att se ut imorgon? Vad ska man som handlare vara förberedd på? Dessa och många andra frågor togs upp under en föreläsning med Magnus Kroon.
Möte handelstrender med Magnus Kroon
Omkring ett 20-tal handlare kom till föreläsningen på Hotell Högland.
Magnus Kroon pratar om handelstrender i Nässjö
Magnus Kroon både inspirerade och utmanade åhörarna.

Den 10 november bjöds handlare i Nässjö in till en frukostföreläsning med Magnus Kroon. Magnus är en känd talare inom stads- och platsutveckling, de senaste handelstrenderna och handelns utveckling sett till konjunktur och ekonomi. Under en och en halvtimme gick han igenom dåtidens, nutidens och framtidens trender. Han visade bland annat siffror över var svenskar handlar mest, i butik eller på webben.
– Bara 8 procent av detaljhandelns omsättning i Sverige gick via e-handeln förra året. Detta innebär att 92 procent skedde i fysiska butiker och liknande siffror ser vi även i sällanköpshandeln. Där stod e-handeln bara för 13 procent av den totala omsättningen, sade Magnus Kroon.

Trots att den större delen av omsättningen går via fysiska butiker underströk Magnus att man inte ska låta sig luras att man inte behöver finnas på webben.
– Av detaljhandelns omsättning föregås nästan 70 procent av ett digitalt avtryck. Vi är otroligt förbereda idag inför ett köp. Vi gör research, inspireras och jämför priser på nätet innan vi tar ett beslut, sade han.

Framtidens handel är grön

Efter att ha gått igenom dåtidens och nutidens trender lyfte Magnus Kroon fram framtida trender. Här tog han upp flera punkter som han ansåg var viktiga att jobba med, bland annat hållbarhet.
– De företag som inte kommer att jobba med hållbarhet i framtiden kommer inte att finnas kvar. Idag köper vi hellre nytt än lagar gammalt, men i framtiden kommer det att förändras. Vi kommer att använda det vi har, laga våra saker och byta med varandra, sade han.

Vikten av samarbete

Senare under dagen höll även Magnus Kroon i en föreläsning för fastighetsägare, tjänstemän och politiker från kommunen. Där tittade man bland annat på olika utvecklings- och samarbetsmodeller.
– Att fastighetsägare, utbudet och kommunen samarbetar är avgörande för att lyckas med att skapa en attraktiv och levande stadskärna. Därför är det viktigt att ständigt utveckla det samarbetet och ett sätt att göra det på är att ta del av hur andra jobbar, säger Marcus Wårdmark, projektledare för Handelsplatsutvecklingen (Nässjö Näringsliv AB) som bjöd in till mötet tillsammans med Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa.