Umeå + Nässjö = logistik

10-11 oktober samlades ett fyrtiotal tungviktare inom logistik från stora delar av landet i Nässjö för att titta på utökade affärsmöjligheter.
Anders Eringskog, Schenker Logistics, i samtal med Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB

Under två dagar fick företagare från framförallt Umeå och Nässjö träffas för att diskutera frågor kring logistik och samarbete mellan regionerna.
– I förlängningen är syftet att det ska leda till ökat transportflöde mellan Umeå och Nässjö, sade Lars Köhler, som på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB höll i arrangemanget tillsammans med Nässjö Näringsliv AB:s vd Claes Johansson.

Under besöket fick gästerna se flera goda exempel där Umeås och Nässjös företag samverkar. Ulf Bergström, vd för Sulzer Pump Solutions, berättade att han anlitat Höglands Logistik för tredjepartslogistik tack vare deras pålitlighet.
– Poängen med samarbetet är att korta ledtiderna. Om vi inte kan tillhandahålla vår produkt med kort ledtid så gör vi ingen affär. Om vi har bestämt tisdag klockan 13 så är det tisdag klockan 13 som gäller.

De två dagarna var packade med studiebesök på kombiterminalen, Rustas och Jysks centrallager, Schenker Logistics och Höglands Logistik Center.
– Det här är jättebra ordnat med en mycket bra blandning av aktörer. De behövs fler sådana här tillfällen med workshops. Från vår sida är det bra att se att det finns så många engagerade, det ser vi som jättepositivt. Det måste till fler samarbeten för att kombitrafiken ska växa, att man samarbetar och pratar med varandra. Det här är en jättebra start på det, sade Lena Hult, Jernhusen.
– Det är bra att få möjlighet att mer fokuserat prata ett visst utvecklingscase under en dag, sade Martin Lindgren, Jernhusen.

Martin Lindgren, Jernhusen

Kopplingen mellan Umeå och Nässjö utgjorde bakgrunden av utbytesdagarna. De båda städerna kompletterar varandra eftersom Umeå är Norrlands regionala splitpoint med hög utbildningsnivå och innovationsförmåga, medan Nässjö ligger i framkant som en entreprenöriell aktör inom logistik med sin Logistic Park Nässjö.
– I mitt huvud är det så att Nässjö och Övernorrland är ett strategiskt stråk eftersom Nässjö täcker in hela Östergötland, Småland och Skåne, sade Thord Sanddahl, koncernchef Sandahlsbolagen och vd för Real Rail AB.

Den första dagen avslutades med en så kallad ”matchmaking”, där man fick hitta intressanta samtalspartners för potentiella affärsförbindelser.
– Vi åkte ner från Umeå för att titta på olika 3PL-lösningar. Det är bra att få se lite olika alternativ, sade Anders Lindberg på Indexator.

Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv AB, sammanfattar dagen:
– Syftet var att utveckla och skapa transportmöjligheter för våra befintliga företag i Nässjö. Det är även för att kunna få ny tillväxt i nya affärsuppdrag till våra företag, vilket kan generera jobb, bland annat för våra 3PL-företag, säger han.