Tågsimulatorn igång i Nässjö – projektledaren för NIC presenterad

Tågsimulatorn som nu är installerad hos Nässjöakademin kommer att bli en klar tillgång. Projektet Nordic Infracenter ligger rätt i tiden. Så kan man sammanfatta informationsmötet måndagen den 20 juni hos Nässjöakademin och Nässjö Järnvägsutbildning.

Det rådde optimism och betydande framtidstro vid informationsmötet om Nordic Infracenter och vid presentationen av den tågsimulator som ägde rum måndagen den 20 juni i Nässjö. Branschfolk fanns på plats som bedömde att projektet Nordic Infracenter ligger helt rätt i tiden. Att Nässjö ligger i framkant genom satsningen på tågsimulatorn fick också beröm.

Tor Hansen, VD för Nordic Re Finance gav en ljus bild kring järnvägens framtid. Han var inte heller speciellt bekymrad för att det blir kostsamt att etablera höghastighetsbanor och jämförde med tveksamheter innan Öresundsbron byggdes där pessimistiska farhågor inte besannades.
– Hur som helst ligger den satsning som initierats i Nässjö helt rätt i tiden och jag stödjer det glädje, menade Tor Hansen.

Peter Furenberg från CFL Cargo småmyste efter presentationen av simulatorn som Forskningschef Björn Peters och forskare Birgitta Thorslund från VTI i Linköping genomförde. Mycket intressant, tyckte Furenberg, och uttryckte spontana tankar på att hyra in sig och testa simulatorn framöver.

Simulatorstödd utbildning – ett steg närmare verkligheten var temat för VTI-folkets anförande. Peters gjorde ett grundligt avstamp på temat ”redan de gamla grekerna” och påvisade hur människan i olika tidsskeden skapat olika simulatormodeller. I den tid som vi nu lever i har dessa hjälpmedel blivit billigare och effektivare och utgör ett mycket intressant komplement.

Birgitta Thorslund berättade om en speciell arbetsgrupp där Nässjöakademin är med tillsammans med tongivande aktörer. En grupp som bland annat har till uppgift att bistå VTI i utvecklingsarbetet så att simulatorn som hjälpmedel blir allt bättre.
– Faktum är att Nässjö var först med att komma med förbättringsförslag, summerade Thorslund.

Början vid spåret

Dagen började annars vid Nässjö Järnvägsutbildnings utbildningsspår där Holger Jonasson från Nässjö Näringsliv inte dolde att den 20 juni signalerar att ungefär fem års intensivt arbete har lagt den grund som Nordic Infracenter kan bygga vidare på.

Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson gav en rad exempel på hur insatser från olika håll samverkat och lett fram till att Nordic Infracenter nu blir en verklighet. Det framgick med all önskvärd tydlighet att i järnvägsstaden Nässjö har man lätt för att samverka. Inom just detta ämnesområde. Hon såg optimistiskt framåt.

Marcus Nordal, studieledare vid Nässjö Järnvägsutbildning intervjuades och noterade med glädje att ”det är minst tjugonde gången jag får berätta om vad vi håller på med”. Han berättade att skolan just nu håller igång drygt 40 elever inom olika kategorier.

Långsiktigt arbete

På Träcentrum intervjuades först utbildningsledare Helen Tarenius som också underströk vikten av långsiktighet och att man inte skall ge upp. Det är ingen hemlighet att Nässjö sökte utbildning för tågförare för flera år sedan. Den gången gick det inte. Men nu är man igång och dessutom inom flera ämnesområden.

Lars-Åke Hedman, utbildningsledare för tågförare var med för flera år sedan när Nässjö sökte tågförareutbildningen. Då jobbade han på Green Cargo. En rad tillfälligheter ledde fram till att han nu finns hos Nässjöakademin. Moderatorn Holger Jonasson påpekade att det skall alla vara glada för och såg till att Hedman fick en extra applåd.

Kolleger emellan

Anders Löfgren, VD för Svensk Tågkraft och Svensk Tågkraft berättade om uppbyggnaden av sina företag som lett till betydande framgångar. Anders var med i en filmad intervju eftersom han denna dag var på affärsresa. Men på tre minuter fick åhörarna en bild av en man med framtidstro både för företaget och branschen.

Tor Hansen, VD för Nordic Re Finance, ägare av 62 lok berättade att han inte ens ägt en modelljärnväg, men kom genom olika omständigheter in i branschen för tio år sedan då företagets startade. Eftersom han är född i en företagarfamilj dröjde det inte länge förrän Tor insåg att här finns en bransch med goda utvecklingsmöjligeter. I dag är han en av flera delägare. Faktum är att Björn Ulvaeus (presentation överflödig) utgör en av delägarna.
– Björn är en oerhört kreativ och framtidsinriktad person som tillför mycket till vårt företag.

Tor Hansen konstaterade att det är en kapitalrkävande verksamhet att äga lok. Bankerna lånar gärna ut pengar till fastigheter, men att låna pengar till lok är inte lika enkelt, för det vet bankerna inte så mycket om. Men uppenbarligen har Hansen och hans kolleger lyckats få pusslet att gå ihop.
– Det är egentligen en väldigt smart lösning. Vi köpte till exempel 40 lok av Green Cargo och nu de tillbaka sina gamla lok vid de tillfällen som man behöver dem. Vi fungerar nästan som ett bemanningsföretag i det avseendet, konstaterade Tor Hansen.

Företaget kan hyra ut lok per år – eller till och med per timma om någon önskar det. Flexibiliteten är viktig.

Projektledaren presenterad

Nässjö Näringslivs VD Claes Johansson inledde med en kort introduktion av NNAB och berättade att projektet Nordic Infracenter kommer att bedrivas som en enhet inom Nässjö Näringsliv AB under den treåriga projektperioden. Han introducerade därefter den tillträdande projektledaren Hans-Inge Almgren. Det framgick att NNAB under ganska lång tid sonderat terrrängen efter projektledare med rätt bakgrund. Johansson gladdes över att Hans-Inge Almgren med sin gedigna bakgrund, bland annat inom dåvarande banverket, nu var beredd att ta steget. Han tillträder sin tjänst den 1 september.

Almgren gav en god presentation i ett antal färgstarka bilder och förutskickade att ett mycket stort antal företagsbesök är att förvänta. Ett antal arbetsgrupper skall komma igång liksom en referensgrupp. Avsikten och förhoppningen är också att Nordic Infracenter skall stå på egna ben och vara en efterfrågad verksamhet när projektperioden är slut. Han gav några exempel på likartade verksamheter i andra branscher som startat i liten skala, men som kunnat utveckla andra branscher. Det borde gå här också.

Tågsimulatorn visades upp

Moderatorn Holger Jonasson summerade inslaget i Träcentrums hörsal. Därefter var det dags för besök i det speciella simulatorrummet. Dit fick besökarna komma gruppvis för att alla skulle få plats. Utbildningsledare Lars-Åke Hedman informerade och tågförareeleven Simon Josefsson satt på plats och ”körde” tåget. Mycket spännande tyckte deltagare från företag, tågförareelever och kommunledningen.

Besök hos Nässjö järnvägsutbildning

Många passade också på att besöka Nässjö Järnvägsutbildning där man studerade ställverk och olika modeller under sakkunnig ledning. Här uppstod också fina samtal. Björn Peters, Birgitta Thorslund samt Pia Lindström från VTI i Linköping var synbarligen nöjda med dagen och samarbetet med Nässjö. Något som är ömsesidigt.