Nya utredningar om södra och andra stambanor

Södra stambanan finns där den finns och behöver utvecklas och underhållas under många år framöver, säger Nässjös kommunalråd Bo Zander.
Daniel Jacobson och Niklas Askling på Audio Video har haft en enorm respons från kunderna sedan öppnandet i september.
Full fart framåt på södra stambanan i Nässjö. Foto: Mats Udde Jonsson.

Infrastrukturfrågorna är uppenbarligen hetare än någonsin tidigare. Det blev ”liv i luckan” när landets infrastrukturminister i veckan berättade att hon gett Trafikverket i uppdrag att senast 28 februari komma med förslag på hur nya stambanor till Malmö och Göteborg kan byggas ut från Stockholm. I Jönköping trumpetades beskedet ut, så man nästan kunde tro att ”nu är det klartecken att bygga götalandsbanan”.

I Malmö, slutpunkt på södra stambanan, rapporterade Region Skåne: ”nu satsas det på södra stambanan”. Man kan följaktligen tolka ett uttalande från en minister på lite olika sätt.
– Att många försöker använda detta utspel för sina olika syften visar ju bara hur hett det är med infrastruktur. Södra stambanan finns där den finns och behöver utvecklas och underhållas för lång tid framöver, kommenterar Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö.

Enligt tidningen Transportnytt ,som bevakade VTI:s Transportforumdagar i Linköping, uppmanas Trafikverket att ge exempel på lösningar som gäller såväl södra stambanan, liksom sträckningen från Stockholm till Göteborg. Här finns ju en stark förhoppning på många håll att den sträckningen skall gå via Jönköping och inkludera det som kallas götalandsbanan.
– Det kan inte vara frågan om någon högre kvalité eller omfattning på utredningsarbetet då det skall ske på en månad! Det handlar nog i stor utsträckning om andra saker. Till exempel att flytta fokus från alla de problem som finns med exempelvis bristande underhåll, fortsätter Bo Zander.

Han understryker också att satsningar på såväl götalandsbanan som södra stambanan är mycket positivt för regionen. Det finns inget motsatsförhållande. Men menar att i nuläget är det mest realistiska att tro att södra stambanan kommer att förses med nya tekniker och kontinuerligt rustas upp bit för bit och att andra nya stora kostnadskrävande projekt ligger mycket långt fram i tiden. Nässjö står med andra ord mycket stark som ”The Railway Town” både nu och i framtiden.