Women Only tillbaka i ny tappning

Personlig utveckling och organisationsutveckling i fokus när nätverket Women Only startar igång.
Anna Palmgren och Anna Arlbrandt leder nätverket Women Only.
Anna Palmgren och Anna Arlbrandt leder nätverket Women Only.

Det blir en del förändringar när nätverket Women Only startar igång för säsongen 2014-2015. Färre men mer djupgående träffar och fokus på inre utveckling, berättar de nya nätverksledarna Anna Palmgren och Anna Arlbrandt.
– Vi tar ett lite nytt grepp för att det inte bara ska vara en affärskontaktyta utan att det ska vara ett nätverk där vi genom personlig utveckling också kan fokusera på organisatorisk utveckling. Det är ett inifrån-och-ut-perspektiv, vilket vi tror kommer att passa många kvinnliga företagare, säger Anna Arlbrandt.

Det blir tre träffar per år, en på hösten och två till våren. Den gemensamma nämnaren för deltagarna är att man har en vilja att utvecklas, både som person och i sitt företag.
– Det handlar mycket om att förstå andra genom att lära sig om sig själv. Den tanken genomsyrar hela upplägget. Vid första tillfället gör vi en personlighetsanalys med uppföljning, säger Anna Palmgren.

Eftersom nätverket har ett tak för antalet medlemmar har befintliga och tidigare medlemmar förtur in i årets upplaga. Den första träffen äger rum redan på onsdag 26 november med anmälan senast 20 november.
– Det är en bra investering att göra med sin tid, både för sin egen och företagets skull. Genom att utveckla sin organisation får man utökade affärsmöjligheter, säger Anna Arlbrandt.

För mer information: www.nnab.se/natverk/women-only eller women@nnab.se