Innovationskurs ska lyfta företag

En tredagarskurs med fokus på innovation ska hjälpa Nässjö Näringsliv AB:s intressentföretag att bli mer konkurrenskraftiga inom sina respektive branscher.

20150520_innovation

Tillsammans med Innovation 360 Group har Nässjö Näringsliv AB tagit fram ett erbjudande till intressentföretag om en tredagarskurs på temat innovation. Tanken är att de företag som önskar utveckla sin innovationsförmåga ska få med sig verktyg, checklistor och metoder för att snabbare få ut nya, innovativa produkter och tjänster på marknaden. Agnes Sävenstedt, Director Innovation Management på Innovation 360 Group, håller i utbildningen. Hon har tidigare erfarenhet som bland annat innovationschef inom Schibstedkoncernen.
– Efter kursen vet du hur du ska ta dig an innovationsarbetet på din arbetsplats. Du får koll på de viktigaste begreppen och teknikerna som verkligen fungerar för att snabbt få ut dina innovationer till kunderna. Som en stor bonus har du också en massa ny energi och inspiration efter några riktigt krävande och givande dagar, säger hon.

Nässjö Näringsliv AB arbetar hela tiden för att utveckla företag och varje år genomförs fler än 2000 företagsmöten. I dessa möten – såväl som i en nyligen genomförd kundundersökning – har man skapat sig en god uppfattning om vad intressentföretagen efterfrågar. Denna kurs är en del i ett målmedvetet arbete att tillgodose företagens behov.
– Vi vet att innovationsförmåga är en viktig egenskap för att företag ska utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Det är därför vi har tagit fram det här erbjudandet tillsammans med Innovation 360 Group, säger Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv.

agnesKursen riktar sig till de företag som bedriver någon form av utvecklingsarbete, oavsett bransch.
– Det här är en branschoberoende kurs som ger verktyg för att innovera. De bästa innovationerna kan lika gärna vara nya affärsmodeller eller tjänster som det kan vara nya produkter, säger Agnes Sävenstedt.

 

 

>>Läs mer om kursen (pdf)