Kompetensrådet: ”Ny arbetsgrupp har startats”

Kompetensrådet fortsätter stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv – vid senaste möte etablerades ytterligare en till arbetsgrupp.

Den 21 mars var det återigen dags för Kompetensrådet att träffas. Rådet, som Nässjö Näringsliv AB startade 2015, är en samverkan mellan utbildningsinstanser och företagare i Nässjö kommun. Under mötet togs flera viktiga beslut som kommer att utveckla samarbetet, bland annat startades en till arbetsgrupp.

Ny arbetsgrupp ska engagera företagare

I den tidigare etablerade arbetsgruppen, arbetsgrupp-grundskola, ingår företagare, syvare, lärare, rektorer, elever och grundskolechefen Bengt-Olov Södergren. De har i uppgift att se över de utvecklingsmöjligheter som finns för grundskolan och arbetslivet i kommunen. Under våren kommer de bland annat ta fram en handlingsplan som ska byggas i en reviderad studie- och yrkesvägledningsplan för 2016.
– Gruppen vill tänka nytt och våga testa för att elever ska få chans att se arbetslivets möjligheter. De ska även se på vilket utrymme det finns för att bygga en långsiktig samverkansplattform mellan skola och arbetsliv, säger Leyla Is, verksamhetsutvecklare på Nässjö Näringsliv AB, samt projektledare för Kompetensrådet och koordinerar de olika arbetsgrupperna.

I den nya arbetsgruppen ingår näringsidkare. Parallellt med arbetsgrupp-grundskola kommer denna grupp att se över de möjligheter som finns för att engagera företag att jobba med skola och arbetsliv. Vidare ska de arbeta fram en handlingsplan som ska innefatta vad som krävs och vad som kan göras för att till exempel ta emot studiebesök eller sponsra en bussresa, för att öka utbytet mellan skola och arbetsliv.

Viktigt att samarbeta

Ett välfungerande samarbete mellan skola och arbetsliv är viktigt för både elever och företag. Genom Kompetensrådet får företag möjlighet att påverka utbildningar så att de kompetenser som faktiskt behövs också tillhandahålls. Medan elever får chansen att upptäcka de företag och karriärmöjligheter som finns, vilket både kan öka drivkraften till fortsatt lärande samt intresset för kommunens arbetsliv.

Andreas Krona är en av medlemmarna i Kompetensrådet och ser vinster för både arbetsliv och skola.
– Att vara med i Rådet är viktigt för oss för att säkerhetsställa våra framtida rekryteringsbehov. Samtidigt har inte skolan en chans att lyckas utbilda anställningsbar arbetskraft utan något samarbete med arbetslivet. Det ska inte vara två slutna världar, vilket det heller inte är tänkt att vara, säger Andreas Krona, VD för Callo Sintermetall.

Vidare ser ordförande i barn- och utbildningsnämnden Leif Ternstedt (S) vikten av att arbetsliv och skola arbetar tillsammans för att förbereda unga människor inför framtiden.
– Att samarbeta är A och O för att kunna utbilda attraktiva ungdomar för arbetsmarknaden och tillgodose de behov som finns. Ju fler människor vi får ut till arbetslivet, desto bättre mår vår kommun, säger han.

>> Läs tidigare artikel om Kompetensrådet


 

Representanter i Kompetensrådet

Margareta Carlsson, Solberga Station
Johnny Norén, Spark Trade
Andreas Krona, Callo Sintermetall
Christer Löwdahl, JSC IT-partner
Ola Adolfsson, Flexator
Mona Fritz, Nässjö Affärsverk
Anders Svensson, Jeld-Wen
Anders Falk, PwC
Gun-Ann Öholm Jansson, Barn- och utbildningsförvaltningen
Gunilla Strömqvist, Nässjö kommun
Torbjörn Matsson, Jönköping University
Ove Tunhav, Brinellgymnasiet
Helen Tarenius, Nässjö Lärcenter
Leyla Is (projektledare), Nässjö Näringsliv AB